Chodník bude financovaný z grantu PSS

 

Chýbajúci chodník na 7. sídlisku už dlhé spôsoboval vážne komplikácie v cestnej premávke, čo bude onedlho vyriešené z prostriedkov grantu PSS o ktoré sa uchádzala mestský úrad a súťaži projektov uspel.

Mesto podalo žiadosť do Prvej stavebnej sporiteľne v apríli 2016 a uchádzalo sa o realizáciu chodníka neďaleko "veľkého komína" s názvom Bezbariérový chodník na Palatínovej ulici v Komárne.

Projekt Komárna bol vyhodnotený ako úspešný, čím mesto získalo financie na realizáciu chodníka vo výške 4700 eúr, k čomu bude potrebné zo strany mesta doložiť 20%-nú spoluúčasť. Z týchto financií bude zrealizovaný 1,5 metra široký chodník v dĺžke 33 metrov.

Priebežne sledujeme o aké granty je možné sa uchádzať. Snažíme sa do rozpočtu mesta priniesť čo najviac vonkajších zdrojov, aby sa mohlo zrealizovať čo najviac rozvojových projektov” – povedala na margo úspešného projektu Ingrid Szabó, vedúca Odboru rozvoja mesta MsÚ. V novej štruktúre mestského úradu bolo zriadené miesto pre samostatného referenta zaoberajúceho sa prípravou projektov.

Na základe rozhodnutia mestského zastupiteľstva bude onedlho zrekonštruovaných niekoľko chodníkov v celej dĺžke v hodnote 150 tisíc eúr. Po príprave projektov sa začne verejné obstarávanie na ich realizáciu, a s prácami sa pravdepodobne začne niekedy na jeseň tohto roka. Bude to najväčšia generálna rekonštrukcia chodníkov v Komárne za ostatné roky. Na odstránenie nedostatkov cestných komunikácií je v rozpočte mesta naplánovaných 210 tisíc eúr.

Mesto Komárno celkovo obhospodaruje 105 kilometrov ciest a 67 kilometrov chodníkov.