Deň angličtiny v Gymnázii Hansa Selyeho

V našej škole sme mali to potešenie privítať divadelnú skupinu the Bear Educational Theatre v rámci Dňa angličtiny. The Bear Educational Theatre je divadlo so sídlom v Prahe, ktorého náplňou je priblížiť žiakom anglický jazyk prostredníctvom interaktívnych vzdelávacích predstavení a tvorivých dielní (workshopov). Predstavenia sú zostavené profesionálnymi hercami/učiteľmi pochádzajúcimi nielen z Veľkej Británie, ale aj z iných kútov sveta. Zakladateľom divadla bol v roku 1994 David Fisher, ktorého sme mali tú česť privítať osobne na našej škole spolu so svojou kolegyňou Andreou Barabás. The Bear Educational Theatre získalo v roku 2004 ocenenie EU Label prize za inovatívny prínos v jazykovom vzdelávaní od Ministerstva školstva ČR a Európskej agentúry Sokrates.

Žiaci mali možnosť vidieť štyri predstavenia v aule našej školy. Prvé predstavenie pod názvom Cestovateľská show (The Travel Show) si pozreli žiaci prímy, sekundy a tercie. Išlo o predstavenie, v ktorom nás zaľúbenci previedli Anglickom v snahe priblížiť nám jeho skvosty, ale aj zvyky a tradície. Na konci predstavenia úlohou žiakov bolo hlasovať o tom, či si má hlavná hrdinka z Čiech zobrať za manžela hlavného hrdinu Angličana, berúc do úvahy kultúrne a jazykové rozdiely.

Ďalšie tri predstavenia boli pre žiakov od kvarty po septimu a od prvého ročníka až po štvrtý ročník. Išlo o rovnaké predstavenia pod názvom Dejiny anglickej literatúry (The History of English Literature). V tomto predstavení nám herci predstavili pár najznámejších mien anglickej literatúry a ich diela. V podstate nás previedli dejinami literatúry, stručne nám predstavili život autorov a vtipným zahraním najdôležitejších diel žiakom pomohli získať prehľad a diela si dobre zapamätať. Boli to skvosty anglickej literatúry, diela, o ktorých sa žiaci učia nielen na hodinách anglického jazyka, ale ktoré majú v učebných osnovách, a ktoré čítajú a rozoberajú na hodinách slovenského, na našej škole aj maďarského jazyka. Predstavenie bolo nielen vtipné, ale aj nesmierne náučné a užitočné, a to nielen pre maturantov. Žiaci si pozreli príbeh o Beowulfovi, Ženu z Bath od Geoffreyho Chaucera. Od Shakespeara to bol Othello, Macbeth, Sen noci Svätojánskej. Obecenstvo malo možnosť zborovo si zahrať najznámejšiu časť z Rómea a Júlie. Ďalej nám predstavili básnikov 17.–18.storočia a pár ich básni, sestry Bronteové a zdramatizovali Búrlivé výšiny. Nakoniec si pomocou kvízu overili poznatky získané počas predstavenia a taktiež sa stručne zamerali aj na amerických autorov a ich diela. Toto 60 minútové predstavenie bolo zábavné, dynamické, interaktívne, využívajúce inovatívne metódy vo výučbe a jeho cieľom bolo žiakov motivovať k tomu, aby si neskôr vzali do rúk knihu a sami si prečítali aspoň niektoré zo zahratých diel. Posledné slová Davida Fishera boli: „Čítajte! Čítajte hodnotnú literatúru. V knihách je ukrytá krása slova. Nemám nič proti Facebooku, ale vy dokážete viac, ako prečítať LOL a podobné odkazy.“

Na záver by som len chcela dodať, že predstavenia mali obrovský úspech u našich žiakov. Aula burácala smiechom, potleskom a ováciami. Ak zoberieme do úvahy, že celé predpoludnie sme strávili v dobrej nálade, uvoľnenej atmosfére, a k tomu ešte počúvajúc anglicky hovoriacich hercov, kde sme z výrazov tvárí mohli vyčítať, že žiaci skutočne všetkému bez rozmýšľania rozumejú, išlo skutočne o úspech. Žiaci odchádzali nabití energiou a s úsmevom na tvári a so slovami: „Bolo to ako stand-up comedy.“

Pred štyrmi rokmi, keď sme naposledy hostili The Bear Educational Theatre, naši vtedajší žiaci prímy boli natoľko nadšení a plní entuziazmu, že odchádzali s prísľubom, že sa stanú najlepšími žiakmi anglického jazyka na škole. A ich nadšenie vidíme aj teraz, keď sú v kvarte. Vivien Kucsora, žiačka kvarty, skončila v tomto školskom roku prvá na okresnom kole olympiády v anglickom jazyku. Bence Bánki, ktorý bol vtedy žiakom 1.ročníka (teraz je žiakom 4.ročníka), taktiež získal prvenstvo na okresnom kole a bol tretí na krajskom kole olympiády v anglickom jazyku.

Ktovie ako ovplyvní terajšie predstavenie osudy našich žiakov? Dúfajme, že ich nadšenie pretrvá ešte dlho a my sa opäť budeme tešiť nielen z ich úspechov, ale hlavne z ich radosti z čítania dobrých hodnotných kníh.

Na záver by som sa chcela poďakovať the Bear divadlu za tento úspešný deň, vedeniu školy za dôveru a organizačnú pomoc a v neposlednom rade rodičom žiakov, ktorí finančne podporili tento projekt.

Alena Hevesi Petruf, učiteľka anglického jazyka