DETI DEŤOM 2016 – Mestská prehliadka speváckych zborov

 

Regionálne osvetové stredisko v Komárne realizovalo 13. apríla 2016 v priestoroch MsKS v Komárne Mestskú súťažnú prehliadku DETI DEŤOM 2016. Súťažilo sa v dvoch kategóriách.

Deti deťom je tradičná mestská prehliadka speváckych zborov. Podstatou je podporiť tradíciu zborového spevu v Komárne. Na podujatí pre verejnosť vystúpili spevácke zbory pôsobiace v meste Komárno, ktoré pracujú pri MŠ a ZŠ. Poslaním prehliadky je prehlbovať talent a vzťah k hudbe, k jej krásam a dlhoročným tradíciám.

V každej dobe aj v dnešnej, človek túži po peknej melódii, piesni, rozptýlení, ktoré ho odvádzajú od každodenného života. Práca v speváckom zbore a zborový spev je najkrajšia kolektívna disciplína, ktorá vychováva deti a mládež, cibrí talent, vkus, myslenie aj cítenie a rozvíja zmysel pre krásu. Cieľom prehliadky bolo podporiť tradíciu zborového spevu v meste Komárno. Odborná porota pracovala v zložení Eleonóra Hunčagová, Silvia Szalayová, Katarína Čupková.

 

Výsledková listina

 

Nesúťažne vystúpili: DSZ „Malý námorníček“ pri MŠ Mieru v Komárne, dirigentka: Darina Czölderová. DSZ „Slniečko“ pri MŠ Lodná v Komárne, dirigentka: Oľga Egressyová. DSZ „Hviezdička“ pri MŠ Kapitánova v Komárne, dirigentka: Eva Madelová

 

Súťažné vystúpenia - „malé SZ“

Prvé pásmo s pochvalou poroty

DSZ „malých“ pri MsKS a ZŠ s VJM Móra Jókaiho v Komárne, dirigentka: Mgr. Annamária Pfeiferlik

Prvé pásmo

DSZ „malých“ Schola Mariana pri CZŠ Marianum s VJM v Komárne, dirigentka: Mgr. Orsovics Yvette, PhD.

Druhé pásmo

DSZ „malých“ Škovránok pri ZŠ Pohraničná v Komárne, dirigentka: Mgr. Alžbeta Kolláriková

Druhé pásmo

DSZ „malých“ pri ZŠ s VJM Eötvösa v Komárne, dirigentka: Lýdia Poláková

Druhé pásmo

DSZ „malých“ Rozmarínka pri ZŠ Rozmarínová v Komárne, dirigentka: Mgr. Darina Benková

Druhé pásmo

DSZ „malých“ Margarétky pri ZŠ J.A. Komenského v Komárne, dirigentka: Mgr. Viera Harmatová

 

Súťažné vystúpenia - „veľké a mládežnícke SZ“

Prvé pásmo s pochvalou poroty - postup na krajskú súťaž Mládež spieva v Komárne 6. 5. 2016

„Mládežnícky SZ“ Schola Mariana pri Cirkevnom gymnáziu Marianum s VJM v Komárne, dirigentka: Mgr. Orsovics Yvette, PhD.

Prvé pásmo s pochvalou poroty

DSZ „veľkých“ Schola Mariana pri CZŠ Marianum s VJM v Komárne, dirigentka: Mgr. Orsovics Yvette, PhD.

Prvé pásmo

DSZ „veľkých“ pri MsKS a ZŠ s VJM Móra Jókaiho v Komárne, dirigentka: Mgr. Monika Juhász

Druhé pásmo

DSZ „veľkých“ pri ZŠ s VJM Eötvösa v Komárne, dirigent: Mgr. Eugen Siposs