Detský park bol obnovený vďaka štedrej podpore

Na oficiálnom odovzdaní obnoveného Centrálneho detského parku vedenie mesta poďakovalo sponzorovi za finančnú pomoc. Vďaka nej bol tento detský ostrov nielen obnovený, ale zvýšila sa v ňom aj bezpečnosť detí pri hrách. Nové hračky, hojdačky, pieskovisko, ale aj pitná fontánka. To všetko si môžu užívať deti už vyše mesiaca. A ich rodičia môžu byť vďaka ochranným prvkom v podobe štrkových lôžok a špeciálnych krytín pokojnejší.

Rekonštrukciu za takmer 40 tisíc eur z veľkej časti zaplatili manželia József a Eszter Ősziovci (GAMOTA agro s.r.o.), ale prispelo aj mesto.  Rodina Ősziovcov dokonca financovala aj obnovenie fungujúcich hodín na vchodovej bráne nádvoria Dôstojníckeho pavilónu. Za 1700 eur pribud-lo jedinečné dielo majstra hodinára z Mužle.

Ako skonštatoval primátor Komárna László Stubendek, čoraz viac podnikateľov prispieva nielen k hospodárskemu rozvoju Komárna, ale aj takouto formou k rozvoju mesta. Samotný darca, József Őszi, poznamenal len toľko, že každú iniciatívu pre deti veľmi radi podporia a s vnúčatami už aj vyskúšali obnovený Detský park. Ako zdôraznil viceprimátor Béla Keszeg, park sa vďaka podpore stal nielen krajším, ale hlavne bezpečnejším.