Dušičky tak trochu inak...

Do povedomia našich mladých, detí i ich rodičov sa čoraz väčšmi dostáva tradícia vyrezávania tekvíc spájaná so sviatkom Halloween. Otváranie sa novým zvykom je typické pre našu spoločnosť. A to nielen kvôli liberalizácii hodnôt, ale aj kvôli vštepovaniu úcty ku každej kultúre. Nesmieme však úplne potlačiť ani tú našu vlastnú. A že sa dá urobiť oboje potvrdzuje aj lampášový sprievod, ktorý 2. novembra 2016 zorganizovala ZŠ J. A. Komenského v Komárne. Jej vedenie, učitelia, žiaci a ich rodičia si týmto pripomenuli Pamiatku zosnulých – „dušičky“.

Spolu 413 „dušičiek“ s lampášom v ruke prešlo v sprievode mestom a cez priestory Starej pevnosti, kde na nich čakala vysvietená balónová víla, pokračujúc Elektrárenskou cestou až na pobrežie Váhu, kde si všetci prítomní pripomenuli tie svoje „duše a dušičky“, ktoré už nie sú s nimi a ktoré im nepochybne chýbajú, veď snáď niet takej osoby, ktorej by už pominuteľný čas nebol zobral blízkeho, priateľa či známeho... Chvíľkou ticha, sústredenia a svetlom sme si pripomenuli svoje večné svetielka, ktoré nás stamodtiaľ zhora sledujú a strážia naše kroky.

Naše želania sme si sprítomnili lampiónikmi šťastia na vode i vo vzduchu, a tak „ožila“ každá myšlienka, na ktorú sme v danej chvíli mysleli svojím pomyselným svetlom na temnej hladine rieky či na nebi. S úsmevom a  „pokojom v duši“ sme sa rozlúčili a sľúbili si, že na budúci rok sa stretneme znova.

Mgr. Eva Kossárová