Dve hodiny zaujať vlastnou tvorbou...

Kedy ? 8. júna od 17.00 do 19.00 hodiny!

Kto to dokáže ? Vyučujúci a žiaci ZŠ J. A. Komenského v Komárne! A dokázali to na Akadémii k 40. výročiu otvorenia školy.

Vlastná umelecká úprava javiska, vlastné rekvizity, básne tvorené samotnými žiakmi, ich autorský prednes…A prednášali aj žiaci NULTÉHO ročníka!!!

Pásmo bolo dramaturgicky zostavené z vystúpení od najmladších účinkujúcich až po tohoročných i bývalých absolventov školy (dramaturgia i réžia na jednotku!).

Akadémiu “otvorila” svetoznáma Lennonova Imagine v podaní žiačky druhého ročníka v bezchybnej angličtine.

Programom sprevádzala dvojica žiakov, z ktorých chlapec, v úlohe Komenského, bol oboznamovaný svojou moderátorskou polovičkou s dnešným vyučovaním v škole , ktorá nesie jeho meno.

Spomínalo sa – verbálne i fotoprezentáciou na veľkom plátne - na neľahké začiatky novej školy

- upratovanie tried, úpravy okolia, sadenie stromov, zariaďovanie učební, kabinetov..., a to všetko vo vlastnej réžii vykonávali učitelia, žiaci a ich rodičia.

Bol Štedrý večer roku 1976, keď učitelia a manželia kolegýň vykladali na železničnej stanici z vagónov budúce zariadenie školy – bez prinútenia, z absolútneho pochopenia situácie, a v tom čase prirodzeného cítenia väčšiny jednotlivcov: byť užitočnými v širšom kontexte svojej práce. A koordinátorom toho všetkého bola ŽENA – pani riaditeľka Ľudmila Dobrovolská!

Na úspechy v rôznych súťažiach v rámci okresu, kraja, Československa a neskôr Slovenska spomínali pani učiteľky Komárková a Haláková v prítomnosti bývalých riaditeliek - pani Dobrovolskej a Fazekasovej a riaditeľa – pána Kajana.

Čo za tým všetkým stálo ? Veľké emócie k deťom, vysoká odbornosť vo svojich predmetoch, nefalšovaný entuziazmus a vzájomná ľudská úcta.

Bolo spomenuté, že na tejto škole bolo všetko veľké… Je to pravda - práca v tejto škole vždy bola, v súčasnosti je, a verme, že aj bude “VEĽKÁ”.

Záver akadémie – čerešnička: Vlastná nová školská hymna! (Autorom textu je kolegynin manžel, pán Kamocsai, hudba Peter Nagy) Spievalo hľadisko (text obdržal každý hosť) a na pódiu, v kŕdli detí, vedno so súčasnou pani riaditeľkou Langschádlovou spieval aj primátor nášho mesta – pán Stubendek…a evidentne sa mu to páčilo!

Vzácne a hlboké dojmy rezonujú v nás po tomto večere… Aká to úžasná kreativita stále panuje v ZŠ J.A. Komenského v Komárne !

Ďakujeme Vám!

A.Ž. a M.G.