Efektívna reorganizácia v KOMVaK-u

Mestský podnik vodárenského hospodárstva prešiel počas uplynulého jeden a pol roka viacerými zmenami, ktoré majú viesť k zefektívneniu fungovania tejto akciovej spoločnosti. Počas uplynulých týždňov podpísali zmluvy, ktoré nahradia pôvodné, nevýhodné zmluvy, vďaka čomu bude samotný majetok spoločnosti viac v bezpečí.

Pred tromi rokmi vyšli v spojitosti s vodohospodárskou spoločnosťou na povrch skutočnosti vyvolávajúce obavy.  Ohrozený bol aj samotný majetok spoločnosti, keďže bol založený bez vedomia zastupiteľstva. Ako vyšlo najavo, vedenie spoločnosti hospodárilo bezhlavo, bez premyslenia sa púšťali do veľkých projektov. K tomu sa pridružili nevýhodné finančné riešenia. A tak bolo potrebné prehodnotiť obsadenie vedenia spoločnosti či zmluvy s priľahlými obcami. Pred jeden a pol rokom sa na čelo podniku dostalo úplne nové vedenie, ktoré začalo s reorganizáciou. Dali vyhotoviť audit firmy, v rámci nej zmenili množstvo zaužívaných praktík, aby bolo fungovanie prehľadnejšie a účinnejšie: na svete je aj trestné oznámenie v záujme vyšetrenia predchádzajúcich nezrovnalostí a pribudnú aj ďalšie.

– Počas uplynulých týždňov sa podarilo refinancovať predchádzajúce nevýhodné úvery – uviedol riaditeľ Patrik Ruman. – Nový úver poskytuje omnoho výhodnejšie podmienky, vďaka ktorým počas splácania môžeme ušetriť až 700 tisíc eur. Labilného partnera sme nahradili bankou, vďaka čomu je vo väčšej istote aj náš majetok. Takto sa vyhneme aj veľkým pokutám za splácanie predchádzajúcich úverov. Toto bol veľmi dôležitý krok v konsolidácii – dodal Patrik Ruman.

Mestské zastupiteľstvo odsúhlasilo prevádzkovú zmluvu, ktorá nahradí predchádzajúcu nájomnú zmluvu od začiatku budúceho roka.

– Dôležitou súčasťou novej zmluvy je, že poskytuje výhodnejšie finančné možnosti, ale čo je podstatné, že 485 tisíc eurový nájom bude vďaka nej možné investovať do rozvoja a obnovy majetku vodárenskej spoločnosti. Je dôležité, aby bol KOMVaK ekonomicky efektívnou spoločnosťou, ktorá zabezpečí kvalitné služby – uviedol vicerimátor Béla Keszegh, ktorý dodal – Počas uplynulých 3 rokoch sme dokázali významne pokročiť.