Červená stužka – symbol pomoci a podpory

Dňa 1. decembra si celý svet spomenie na tých, ktorí zápasia so zákernou chorobou nazývanou AIDS. Ľudia si pripnú červenú stužku, ktorá je symbolom záujmu a podpory. Vyjadrujú ňou znepokojenie, ale aj záujem o tému HIV a AIDS. Hlavne záujem o to, aby sa šírenie tejto choroby znižovalo prostredníctvom prevencie. Ten, kto si pripne červenú stužku vyjadruje, že je oporou ľudí, žijúcich s touto chorobou.

Práve takéto posolstvo sa usilovali tlmočiť žiaci SOŠ OaS v Komárne 1. decembra 2016 vytvorením „Živej červenej stužky“, vyjadrujúcej súcit a solidaritu s ľuďmi žijúcimi s HIV alebo AIDS. Chceli poukázať na význam ďalšieho vzdelávania pre tých, ktorí nie sú infikovaní vírusom HIV. Podporiť výskum k nájdeniu účinnej liečby, liekov a očkovacích látok, ktoré môžu zabrániť šíreniu infekcie. Na neposlednom mieste chceli vyjadriť solidaritu s tými, ktorí prišli o priateľov, blízkych a milovaných v dôsledku AIDS.