Európsky deň židovskej kultúry 2015

 

Židovská náboženská obec v Komárne usporiada v tomto roku v nedeľu 30. augusta pri príležitosti Európskeho dňa židovskej kultúry celodenný program v Židovskom kultúrnom a komunitnom stredisku v Menháze na Eötvösovej ulici 15 (www.menhaz.sk). Vstupné  zdarma, očakávame záujemcov. Všetky programy budú dvojjazyčné, slovenské a maďarské, je zabezpečíme simultánne tlmočenie.


11.00 - Regionálne stretnutie židovských náboženských obcí a komunít - debata okolo okrúhleho stola v synagóge - náš hosť: rabín István Darvas,


12.00 - Izraelské možnosti - cestovanie, štúdium, dobrovoľníctvo, alija - informácie od predstaviteľa Sochnutu,


14.00 - Židovské sviatky a zvyky - prednáška Viery Kamenickej, pracovníčky Slovenského  národného múzea - Múzea židovskej kultúry,


14.45 - Obrázky zo židovskej kultúry. Z môjho života - predstavenie knihy komárňanského hlavného rabína Ármina Schnitzera. Knihu, ktorá po prvýkrát vychádza v slovenskom a maďarskom jazyku, predstavia Mgr. Katarína Potoková (preklad z nemčiny do slovenčiny), dr. Gábor Schweitzer (vedec, ktorý sa touto témou zaoberá, autor úvodného slova), dr. Mihály Riszovannij (preklad z nemčiny do maďarčiny),


15.45 - Odovzdávanie cien Kehila a Kehila Chaver,


16.00 - Spevokol už znie - melódie pred Vysokými sviatkami - koncert mužského speváckeho zboru zo synagógy v Ulici Dohány v budapešti. Slávnostný príhovor dr. Róberta Frölicha, hlavného rabína Maďarska.