Genetici ,,fanatici"

Vďaka skvelej žiackej práci skupinky nadšencov na čele s Filipom Farkasom sa Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka stalo miestom, ktoré žilo genetikou. Kreatívne súťažné video (http://bit.ly/2fOV4hN) o fiktívnej vražde zaručilo nášmu gymnáziu prvenstvo v projekte Genetika na kolesách. Organizátorom praktického cvičenia a prednášok, ktoré sa uskutočnili na pôde gymnázia bol tím genetikov z Katedry genetiky Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave pod vedením doc. RNDr. Andrey Ševčovičovej, PhD. Za pomoci prístrojového a materiálneho vybavenia mobilného laboratória mali naši žiaci a učitelia možnosť pracovať s mikropipetou a elektroforetickou súpravou. Sme radi, že sa tohto jedinečného podujatia zúčastnili aj pozvaní učitelia základných škôl. Výsledkom usilovnej práce študentov i pedagógov bolo úspešné identifikovanie a zneškodnenie páchateľa.

Genetici GĽJŠ a PaedDr.Ildikó Földesová