História nás baví

Žiaci zo ZŠ na Rozmarínovej ulici v Komárne sa každoročne zapájajú do dejepisných súťaží, pričom nezriedka sa prebojúvajú až na celoslovenské kolá. Vzťah k histórii sa však buduje aj prostredníctvom spoznávania regionálnych dejín, preto Rozmarínčatá nezaváhali a prijali výzvu Regionálneho osvetového strediska v Komárne, Podunajského múzea a Štátneho archívu zmerať si sily s ostatnými základnými a strednými školami v oblasti znalosti dejín vlastného mesta.

Samotnej súťaži predchádzalo odborné sympózium s názvom „Čas lieči, ale jazvy ostávajú“, pričom v centre pozornosti boli dejiny Komárna v rokoch 2. svetovej vojny. Nové informácie získané na tomto sympóziu spolu so všeobecnými poznatkami o 2. svetovej vojne tvorili základ otázok súťažného kvízu, ktorý sa uskutočnil v priestoroch Štátneho archívu v Komárne. Súťažiaci z Rozmarínky opäť dokázali, že história ich baví, a vybojovali si krásne 2. miesto. Pochvala patrí všetkým členom družstva – Matúšovi Béberovi, Matúšovi Bolemantovi a Pavlovi Náhlikovi. Odmenou im bola nielen hodnotná knižná publikácia, ale aj prehliadka priestorov archívu či pohľad na najvzácnejšie historické dokumenty Komárna.

Veríme, že záujem o históriu týmto žiakom vydrží aj do budúcna a vybojujú pre školu ešte ďalšie popredné umiestnenia aj v iných dejepisných súťažiach.

Mgr. Monika Melečkyová, ZŠ Rozmarínová ul. 1 Komárno