Imatrikulácie najmladších žiakov školy

Už niekoľko rokov je na Základnej škole na Pohraničnej ulici v Komárne milou tradíciou imatrikulácia prvákov. Je to pre všetkých v škole veľká udalosť, veď najmladších žiakov prijímame do cechu žiackeho.

Aby sa tak stalo, prváci z 1.A, 1.B a 1.C museli najprv preukázať svoje vedomosti,  šikovnosť a súdržnosť pri zaujímavých úlohách, ktoré riešili v jednotlivých centrách vedomostí, zručností i zábavy. Všade ich sprevádzali veľkí kamaráti, deviataci a škriatok HUPS, ktorí pozorne sledovali, ako sa malým kamarátom darí. Naši školáci si hravo poradili so štyrmi ročnými obdobiami, s matematickými hádankami, skladaním písmeniek a slabík, prekonali cestu plnú prekážok a spoznali aj známe melódie.

Prišiel čas, aby sa šikovní prváci ukázali pred celou školou a zložili slávnostný sľub. Deviataci každého pasovali veľkým mečom a obdarovali prvákov symbolickým Hupsovským odznakom na znak preukázanej múdrosti a odvahy. Nechýbal ani symbolicky odovzdaný veľký kľúč od školy, ktorý prváci dostali od deviatakov do úschovy na celých deväť rokov.

Spoločnou pesničkou „Na bieleho koňa“ a mohutným potleskom žiakov celej školy sme odprevadili prvákov špalierom na veľkolepú oslavu, ktorá pokračovala v ich triedach. Tu nechýbala výborná tancovačka, hry a zábava, veď v škole je okrem učenia aj veľa zábavy.

Želáme všetkým prvákom a pani učiteľkám úspešný školský rok plno bohatých vedomostí a skvelých zážitkov.

Text a foto: archív ZŠ Ul. Pohraničná 9 Komárno