Internetová stránka pre investorov

 

Komárno sa snaží viacerými spôsobmi osloviť potenciálnych investorov, ktorí by mohli vytvoriť pracovné miesta v našom meste a jeho okolí. Najprv to bola publikácia a teraz pribudla dvojjazyčná webová stránka, ktorá predstavuje možnosti v našom meste. Vlani bola vydaná publikácia, ktorá má za úlohu priblížiť potenciálnym záujemcom možnosti pre investície a prednosti, ktoré  Komárno prináša. Odteraz je už dostupná aj internetová verzia, ktorá investorom priamo ponúka aktuálny obraz o voľných oblastiach, halách či kancelárskych priestoroch.


Link na webovú stránku v štyroch jazykoch – v slovenčine, v maďarčine, v angličtine a v nemčine – je umiestnený aj na stránke mesta, kde okrem vstupných informácií potenciálny záujemca nájde aj aktuálnu ponuku nehnuteľností. Webová stránka neponúka len mestské nehnuteľnosti, ale aj ponuky realitných kancelárií, ktoré sa venujú priemyselným nehnuteľnostiam.


„Mesto v žiadnom prípade nechce konkurovať realitným kanceláriám, ale naopak, smeruje k tomu, aby sme spoločne dokázali osloviť investorov. Aj v súkromnom sektore existujú skúsenosti a zdroj kontaktov, ktoré môžu byť v prospech Komárna. Kdekoľvek sa zrodia pracovné miesta, či už v mestskej, alebo súkromnej sfére, využívať ich v oboch prípadoch budú obyvatelia Komárna, aj preto chceme podporiť akékoľvek dobré iniciatívy“ – uviedol viceprimátor Béla Keszegh, ktorý dohliadal na prípravu webovej stránky aj publikácie.


Predstavou vedenia mesta je, aby novú formu popularizovali aj formou  internetovej inzercie. V každom prípade, hlavným cieľom je oslovenie obchodných komôr a rozvojových agentúr.


 „O dobrých investorov je núdza, do konkurenčného boja sa vieme zapojiť len s kvalitnými publikáciami a informačnými balíkmi. Mesto má skvelé danosti, avšak v minulosti neboli dostatočne využité. A toto by sme chceli zmeniť. Možnosti mesta v súvislosti s vytváraním priamych pracovných miest sú ohraničené, našou úlohou je vytváranie vhodných podmienok pre investorov. Prostredníctvom takéhoto oslovenia by sme chceli odkázať, že mesto uvíta firmy s dlhodobou perspektívou. Mesto by chcelo byť v tomto prehľadným a iniciatívnym partnerom“ – uviedol primátor László Stubendek.