Jesenný deň zdravia s Rozmarínkou

,,Ži dnes. Nie včera. Nie zajtra. Iba dnes. Nasťahuj sa do svojich okamihov. Neprenajímaj ich zajtrajšku.” /Jerry Spinelli/

Zdravie je stav úplného telesného, duševného a sociálneho blaha (podľa WHO - svetová zdravotnícka organizácia) a je predpokladom  na zvládnutie nárokov života a prostredia, v ktorom človek žije. Zodpovedá síce do značnej miery zákonom prírody, ale je ovplyvniteľné naším postojom k sebe samým. Rozmýšľame o budúcnosti, pátrame v minulosti, hovoríme si o zdravom zajtrajšku a bilancujeme “takmer zdravé” z minulého dňa. Na druhej strane túžime prežiť život v plnom zdraví, vyhýbať sa chorobám, vnímame nové trendy z oblasti zdravého životného štýlu. Robíme to cielene, kriticky k sebe aj druhým a zároveň sa možno častokrát utešujeme, že zajtra sa všetko zmení a ten okamih sa dostaví sám…

Základná škola na Rozmarínovej ulici v Komárne každoročne organizuje podujatie, ktorého cieľom je naviesť deti, aby si zdravie vážili každý deň, nie včera, nie zajtra…, aby už v útlom veku žili pre okamih a prostredníctvom najprirodzenejšej metódy – zážitku kooperovali s vlastným zdravím, vedeli preň niečo spraviť a uverili, že je v ich silách naučiť to aj iných.

Dňa 21. októbra sa na pôde Základnej školy na Rozmarínovej ulici v Komárne konalo podujatie, ktoré má svoju tradíciu – Jesenný deň zdravia. Počasie nám síce nedovolilo uskutočniť ho v meste, ale chuť žiakov, rodičov a pedagógov sa nezmenila. Cvičili sme zumbu, zapojili sa do cvičenia s inštruktormi Black CrossGym-u, tancovali a v neposlednom rade vytvárali jesenné dekorácie, ktoré sú z roka na rok krajšie, nápaditejšie. Chemickými pokusmi sme dokazovali prítomnosť vitamínu C v potravinách, upozorňovali na škodlivosť fajčenia. Ovocné poháre či zdravé chuťovky od výmyslu sveta po roku opäť potešili chuťové poháriky všetkých zúčastnených. Pani Odorová z Tescomy nám predviedla ukážku výroby zdravých pokrmov, rozdávali sme jablká, robili anketu o zdravom životnom štýle.

Rovnako dôležité, ako pestovať svoju fyzickú kondíciu, je aj dbať o svoje duševné zdravie. Okrem iného k tomu napomáha byť aktívnym, učiť sa novým veciam a robiť niečo tvorivé. K naplneniu týchto faktorov nám prostredníctvom dielničiek, workshopov a rôznych ukážok dopomohli ďalšie organizácie: Regionálne osvetové centrum so Združením na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Komárne, SOŠ obchodu a služieb v Komárne. Problematike zdravia sa venovali deti v školskom klube aj v poobedňajších hodinách. Na stanovištiach pod vedením organizácie Human health institute všetkými zmyslami nadobúdali poznatky o osobnej hygiene, potrebe pohybu, zdravej strave, dôležitosti ochrany životného prostredia a okrem toho tvorili aj veľmi kreatívne práce.

Výstava žiackych stolov a dekorácií trvala od 10:00 do 17:00, kedy rovnako ako vznikla, bola rozobratá a už o 18:00 sa nad upratanou telocvičňou a vestibulom školy vznášala ďalšia krásna spomienka na jeden výnimočný jesenný deň.

Veľká pochvala patrí našim žiakom a ich rodičom, pedagógom. Na projekte sa spolupodieľali: Regionálne osvetové stredisko v Komárne, Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Komárne, Human health institute – Inštitút pre ľudské zdravie, Stredná odborná škola obchodu a služieb v Komárne, Andrea Luka – cvičiteľka ZUMBY, Tescoma v Komárne. Zároveň ďakujeme sponzorom projektu: pani Paulisová, Csicsói alma s.r.o, pán Koloman Olegra, Emilove sady Dvory nad Žitavou. Veľké poďakovanie patrí rodičom, ktorí pomohli pripravovať nátierky a ovocné bublaniny a pomáhali pri výzdobe interiéru školy.

Celé podujatie naplnilo všetky očakávania, lebo nám pripomenulo, že zdravie si treba ceniť najmä vtedy, keď ho máme a že je veľakrát odrazom životného štýlu, ktorý uprednostňujeme – nie včera, nie zajtra, ale dnes…

Existuje tisíc chorôb, tisíc výhovoriek. Existuje však jedno zdravie a mnoho príležitostí niečo zmeniť…

Mgr. Jana Krajanová, ZŠ Rozmarínová ul.1 v Komárne