Kedy bude pokoj na Sústružníckej ulici?

Mesto sa tým vážne zaoberá

Obyvatelia Sústružníckej ulice sú ochotní pristúpiť aj k občianskej neposlušnosti, keďže ich život dlhodobo znepríjemňujú neprispôsobiví susedia. Na spomínanom sídlisku žijú väčšinou mladé rodiny a dôchodcovia – ako svorne tvrdia, v čoraz nehostinnejších podmienkach. Znechutení obyvatelia doručili samospráve už druhú petíciu – v priebehu niekoľkých dní vyzbierali takmer 300 podpisov, dokonca zvolali aj občianske fórum.


Neprispôsobiví obyvatelia napádajú naše deti, kradnú, ničia spoločné zariadenia na okolí. A sťažujú sa aj dôchodcovia, želajú si pokojnú starobu.


Mestskí policajti často hliadkujú na okolí, aby predchádzali narúšaniu pokoja a poriadku. Alexander Tóth , zástupca náčelníka Mestskej polície, povedal: „Ja verím týmto ľuďom a majú stopercentnú pravdu. Ale je veľmi ťažké je s tým pracovať. Máme dvojčlennú hliadku, ktorá je tu od 16. hodiny do rána do štvrtej. Najčastejšie riešia rušenie nočného pokoja, krik a bitky.“


Občianskeho fóra sa zúčastnili aj viacerí poslanci miestneho zastupiteľstva – György Batta, István Bende, Zoltán Bujna, Zsolt Feszty, Szilárd Ipóth, Károly Less, Béla Szabó a Tamás Varga. Poslanec Imre Andruskó sa zúčastnil fóra aj pred približne pol rokom a odvtedy pravidelne interpeluje v tejto veci na zasadnutiach zastupiteľstva: „Toto je jeden z najkomplikovanejších problémov mesta. Môžeme si vziať pôžičky na rekonštrukciu ciest, čo je dobré a dôležité, avšak aj túto situáciu musíme riešiť. Moje skúsenosti aj spred pol roka ma presviedčajú, že tunajšia situácia je skutočne vyhrotená a boli by sme neradi, ak by sa tu, v Komárne, stalo niečo, s čím by sme si neskôr už nedokázali poradiť. Podľa mňa musí vedenie mesta, úrad i poslanci postupovať spoločne. V každom prípade musíme do toho zapojiť okresné i štátne inštitúcie a riešenie hľadať spoločne.“


Obyvatelia doručili petíciu samospráve. Ako uviedla koordinátorka petície Magdolna Tárnok, odovzdali petičné hárky s približne 300 podpismi obyvateľov, ktorí bývajú na okolí. V petícii sformulovali otázky, respektíve svoje návrhy smerom k vedeniu mesta a čakajú na odpovede. Obyvatelia by boli najradšej, ak by obytné domy skúpilo mesto a vysťahovalo neprispôsobivých občanov.


Viceprimátor Imre Knirs už absolvoval viaceré rokovania v tejto veci a v deň odovzdania petície sa stretol na radnici so zástupcami obyvateľov. Keďže tri obytné domy, v ktorých žijú neprispôsobivé rodiny, patria do súkromných rúk, je potrebné dohodnúť sa aj s ich majiteľmi. Ďalej k tomu uviedol: „Rozmýšľame o alternatívnom riešení, aj o tom, že pre týchto obyvateľov by bola vybudovaná taká časť, akou podobný problém riešilo bývalé vedenie mesta, keď vybudovalo obytný dom v časti Harčáš. Máme vyhliadnutý pozemok na okraji mesta. Už sme rokovali s majiteľmi, už tu mám dokumentácie a o riešení tejto situácie rokujeme aj s vládnym splnomocnencom pre rómsku otázku. Nechceli by sme pred sebou tlačiť tento problém, pretože ako sme zistili, že z roka na rok, ba čo viac, z mesiaca na mesiac sa situácia zhoršuje. Chceli by sme obyvateľov upokojiť, že nechceme tento problém odsúvať, ale sa s ním vážne zaoberáme.“


„V mene všetkých nádejajúcich sa obyvateľov by som chcela takto verejne poďakovať pánovi viceprimátorovi za to, že takto rýchlo reagoval na fórum, ktoré sa konalo v piatok 7. apríla. My sme žiadali riešenie už niekoľko rokov. Ešte nikdy sme sa nestretli s takouto rýchlou reakciou vedenia mesta,“ - povedala obyvateľka Jana Koníček.


Obyvatelia Sústružníckej ulice a viceprimátor Imre Knirs sa dohodli, že vedenie mesta o všetkých nových krokoch bude informovať na stránkach Komárňanských listov, aby všetci mohli sledovať vývoj situácie.