Knižnica počas letných mesiacov

Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne je pripravená privítať všetkých stálych i potenciálnych používateľov v mesiacoch júl a august v nezmenenom výpožičnom čase od 9. do 17. hodiny v hlavnej budove na Eötvösovej ulici aj na Palatínovej ul. č. 8, a na oddelení pre dospelých v hlavnej budove na Eötvösovej ulici už od 8. hodiny.

Našim cieľom je slúžiť všetkým občanom a skupinám spoločnosti. Každý čitateľ - žiak, študent, zamestnaný či senior má možnosť vybrať si z veľkého množstva nových knižných titulov nielen z rôznych oblastí odbornej literatúry, ale aj beletrie. Náš fond ponúka knihy rôznych žánrov - romány, napínavé detektívky, trilery, najnovšie sci-fi či fantasy, skutočné aj neskutočné príbehy. K dispozícii sú knihy pre celoživotné vzdelávanie, podporu voľnočasových či kultúrnych aktivít, či oddychové čítanie. Rozsiahla je aj ponuka kníh pre deti a mládež. Veľmi ochotne každému záujemcovi poradia odborné pracovníčky na každom oddelení knižnice. Pre tých, ktorí prejavia záujem sú pripravené počítače s verejným internetom. Študentom sú k dispozícii pracovníčky, ktoré ponúkajú vypracovanie rešerší a poskytujú ostatné bibliograficko-informačné služby. Nezanedbateľná je aj ponuka periodík. Čitateľ si môže prečítať každý deň 6 denníkov a veľké množstvo spoločenských či odborných časopisov. Na webovej stránke knižnice je sprístupnený on-line katalóg všetkých kníh a periodík, ktoré knižnica ponúka a všetky služby, ktoré používatelia môžu využívať. Záujemcovia o hociktorú službu sa môžu informovať telefonicky ak mailom na všetkých oddeleniach knižnice.

Naša knižnica chce byť aj počas dovolenkového a prázdninového obdobia vašim spoločníkom. Srdečne vás očakávame v Knižnici Józsefa Szinnyeiho.

Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne