Komárňania si želajú opravu ciest

Pred pár mesiacmi odštartovala webová stránka odkazprestarostu.sk, prostredníctvom ktorej je možné nechávať odkazy pre vedenie mesta. Aplikácia sa nachádza aj na webovej stránke mesta. Obyvatelia môžu pomocou mapy vyjadriť svoje sťažnosti a následne sledovať ich riešenie.
Na základe štatistických údajov uplynulého obdobia obyvatelia Komárna naliehajú najmä na urýchlenú opravu ciest a chodníkov. Až 40 percent oznámení súvisí práve s touto oblasťou. Často si občania všímajú aj čierne skládky a v máji veľakrát upozorňovali na nepokosenú zeleň. Približne tretinu sťažností sa mestskému úradu už podarilo vybaviť, ďalšie prípady sú v štádiu riešenia, ale nájdu sa aj také, ktorých riešenie nespadá pod kompetenciu mesta.
„Aplikácia okrem bezprostredného kontaktu s úradom môže byť aj skvelým prostriedkom na to, aby poslanci pri schvaľovaní rozpočtu mesta na ďalší rok dokázali sledovať aj požiadavky občanov,“ – uviedol primátor László Stubendek. Podľa neho je dôležitý aktívny vzťah medzi mestom a obyvateľmi, neustále reflektovanie a komunikácia, ktorú je možné pružne zabezpečiť prostredníctvom nástrojov modernej techniky.
V prípade chodníkov bude už zmena zrejmá, keďže poslanci odobrili použitie 150-tisíc eur práve na opravu chodníkov. Po vypracovaní projektov bude zámer rekonštrukcie súvislých chodníkov realizovaný pravdepodobne na jeseň. Aj v prípade ciest môže nastať pozitívna zmena v blízkej budúcnosti. Poslanci vo väčšine už prijali zámer, podľa ktorého by sa z 2,25 milióna eur mohlo obnoviť až 10 ulíc. Výdavky by mesto splácalo vo forme vstupného úveru.
„V súčasnej hospodárskej situácii je osožné využitie výhodných úverov, keďže úrokové sadzby sú na historických minimách. Navyše mesto momentálne nemá veľa úverov a niektoré z nich budú v nasledujúcich mesiacoch už splatené, a tak sa možnosti rozširujú. Okrem opravy ciest tak zostane dostatok priestoru aj na ďalšie rozvojové aktivity v prípade, ak by na ich realizáciu chcelo zastupiteľstvo využiť úver. Zistili sme, že na opravu ciest momentálne nie sú žiadne fondy, z ktorých by bolo možné čerpať peniaze, kým napríklad na verejné osvetlenie či kúpaliská takáto možnosť existuje,“ – uviedol Bohumír Kóňa, vedúci ekonomického odboru. Mesto sa musí starať o 105 kilometrov ciest a 67 kilometrov chodníkov.
Úrad nadviazal kontakt aj s inými samosprávami, kde sa oprava ciest vykonáva podobným spôsobom. Pred niekoľkými dňami sa uskutočnilo podobné výberové konanie v Leviciach, podobné riešenie plánujú aj Nové Zámky a v Nitre už viackrát využili na opravu ciest takýto model.
Po spresnení podrobností sa v súvislosti s týmto riešením bude rozhodovať na zastupiteľstve začiatkom júla. V prípade opravy ciest sa vykonávajú zosúladenia s jednotlivými inštitúciami, aby v prípade výmeny vozovky všetky rekonštrukčné práce vykonali ešte pred jej realizáciou.