Komárňanské FOTO Spektrum 2016

Fotografia je umenie, veda a praktické vytváranie trvalých obrazov záznamom svetla alebo elektromagnetického žiarenia, a to buď chemicky pomocou svetlocitlivého materiálu ako je fotografický film, alebo elektronicky prostredníctvom obrazového snímača. Stala sa populárnym koníčkom verejnosti už krátko po svojom vynájdení. V súčasnej spoločnosti zohráva fotografia dôležitú úlohu ako komunikačné médium, ale aj ako nástroj vedy a techniky.

Regionálne osvetové stredisko v Komárne 1. apríla 2016 o 17 00 hod. v Mestskom kultúrnom stredisku v Komárne slávnostne vyhodnotilo súťaž fotografov nášho okresu v oblasti amatérskej fotografickej tvorby Komárňanské FOTO Spektrum 2016. Súťaž bola regionálnym kolom celoštátnej postupovej súťaže amatérskej fotografie AMFO 2016. Vernisáži predchádzal rozborový seminár, zameraný na analýzu prihlásených fotografií jednotlivých autorov. Odborná porota v zložení Ladislav Vallach –  predseda poroty, František Holop a Zuzana Makaryszynová ocenila rôznorodosť prihlásených fotografií, vyzdvihla ich počet a kvalitu.

Aj tento rok sa nám potvrdilo, že fotografia je stále populárna čo dokazuje aj množstvo prihlásených fotografií, ktorých bolo 223 od 42 autorov. Odborná porota udelila 6 prvých, 6 druhých a 7 tretích miest. Ďalej 11 čestných uznaní, jednu cenu udelili aj riaditeľka Regionálneho osvetového strediska v Komárne Mgr. Viera Vlčková a riaditeľka Mestského kultúrneho strediska v Komárne Anna Vargová. V tematickej kategórii Najkrajšia fotografia Komárna udelil hlavnú cenu primátor nášho mesta Ing. László Stubendek.

Na vernisáži súťaže ROS v Komárne v premiére ako prvé uviedlo krátke časozberné video o Komárne, ktorého autorom je Martin Kučera. Martin na tomto projekte pracoval v rokoch 2013 - 2016 a skladá sa z 3706 fotografií. Za prvé 3 dni od zverejnenia si video pozrelo takmer 2500 ľudí.

https://www.youtube.com/watch?v=yBP3UFijTWQ
 

V sále MsKS je vystavených 158 fotografií, ktoré si môžete pozrieť do 30. apríla 2016. Porota mala tento rok sťaženú prácu, pretože od tohto roka môže do krajského kola postúpiť len 100 najlepších fotografií. Táto novinka zasiahla náš okres, pretože v ňom pôsobí veľké množstvo talentovaných a aktívnych fotografov, a vybrať z tohto kvanta je tvrdý oriešok. Krajské kolo, ktoré bude aj tento rok organizovať Regionálne osvetové stredisko v Komárne, sa bude konať 10. júna 2016. Novinkou tohto ročníka je tiež výstavný priestor. Bude ním Galéria LIMES v Komárne.

Už teraz vás srdečne pozývame!

 

OCENENÍ

 

I. skupina: autori do 16 rokov – Čiernobiela fotografia

1. miesto Veronika Bajnóczyová Brnáková. 3. miesto Eszter Bencsík.

 

I. skupina: autori do 16 rokov – Farebná fotografia

2. miesto Mário Bendík

 

II. skupina: autori do 21 rokov – Čiernobiela fotografia

1. miesto Lea Grupáčová. 2. miesto Kristína Mikolášová. 3. miesto Marek Havlitus

 

II. skupina: autori do 21 rokov – Farebná fotografia

1. miesto Lea Grupáčová. 2. miesto Gabriella Ottová. 3. miesto Simona Oravecová

 

III. skupina: autori od 21 rokov – Čiernobiela fotografia

1. miesto Petra Doležová. 2. miesto Mgr. Angelika Kopják. 3. miesto Ervin Horesnyík. 3. miesto Pavol Sedliak

 

III. skupina: autori od 21 rokov – Farebná fotografia

1. miesto Peter Orvoš. 2. miesto Ing. Martin Kučera. 3. miesto Tibor Krüger. Cena riaditeľky ROS v Komárne PhDr. Mária Virágh. Cena riaditeľky MsKS v Komárne Daniel Nagy

 

Tematická kategória – Najkrajšia fotografia Komárna

1. miesto Viktor Krűger. 2. miesto a Cena primátora mesta Komárna Krisztina Borbély. 3. miesto Ing. Martin Kučera.