Konala sa prvá mestská súťaž moderného a módneho tanca COM-DANCE

Moderný tanec, ako ho poznáme dnes, sa objavil po prvej svetovej vojne. Toto povojnové obdobie vyžadovalo formy, ktoré by boli dostatočne živé, aby boli prijaté znovuzrodeným človekom. S posilneným uvedomením prišla zmena v pohybe. Z toho vzišlo rozdielne užívanie tela ako nástroja. Telo je základný inštinktívny a intuitívny nástroj. To viedlo k vývinu úplne novej sústavy moderných techník v tanci.

Takmer 100 súťažiacich sa predstavilo 18. júna 2016 v priestoroch Domu Matice slovenskej v Komárne na súťaži moderného a módneho tanca COM-DANCE, ktorú usporiadalo Regionálne osvetové stredisko v Komárne aj vďaka finančnej podpore Mesta Komárno.

Na súťaži sa predstavilo 21 tanečných skupín a sólistov. Rozdelení boli do troch vekových kategórií a piatich tanečných štýlov.

Odborná porota v zložení Martin Lukáč, Anna Alexandrovna Farkashová a Fatima Chudá mala za úlohu hodnotiť tanečné choreografie, ich náročnosť, prepracovanosť a technické prevedenie. Posudzovali držanie tela tanečníkov, presnosť, precíznosť a synchronizáciu pohybov, načasovanie i súlad s hudbou aj medzi tanečníkmi navzájom.

COM-DANCE je v histórii Komárna prvou mestskou súťažou moderného a módneho tanca pre vekové kategórie MŠ, ZŠ, SŠ a dospelí. Naším zámerom pri organizácii tejto súťaže bolo poskytnúť amatérskym tanečníkom pôsobiacim v meste Komárno príležitosť a priestor na porovnanie ich umeleckej a technickej úrovne. Cieľom podujatia bolo nielen podporiť, prehĺbiť a rozvíjať tanečné talenty, ale aj vyhľadávať, odkrývať a napomáhať ich odbornému rastu.

Regionálne osvetové stredisko v Komárne, ako hlavný organizátor tejto súťaže, plánuje v roku 2017 rozšíriť jej pôsobenie na okres Komárno s nadväznosťou na krajskú a následne celoštátnu súťaž.