Kurzu komornej hudby prilákal mladých zo Slovenska, Nemecka a Talianska

 

Na začiatku augusta sa v priestoroch tunajšej Základnej umeleckej školy konal už 18. ročník Medzinárodného interpretačného kurzu komornej hudby. Umeleckým vedúcim kurzu bol Komárňan František Török, husľový virtuóz a profesor Konzervatória v Bratislave, ktorý sa o  kurze vyjadril takto:


Na tomto medzinárodnom interpretačnom kurze komornej hudby sa v tomto roku zúčastnilo 16 mladých hudobníkov zo Slovenska, Nemecka a Talianska. Sú to predovšetkým huslisti, klaviristi a hráči na flaute. Lektorské vedenie zabezpečujem ja s huslistami, na flaute Marta Bransteinerová z nemeckého Kolína nad Rýnom a klaviristom sa venuje Zuzana Čižmarovičová z Konzervatória v Bratislave.


Potrebné nástroje i rôzne technické potreby dostali interpreti od miestnej Základnej umeleckej školy. Počas celého týždňa sme sa venovali mladým interpretom hudby pri nácviku povinných skladieb, ktoré si doniesli na tento hudobný kurz. Snažili sme sa prezentovať barokovú hudbu i moderné skladby už z 20. storočia, aby ich prednes mal úspech medzi divákmi. Pracovalo sa nám výborne, veď Anna Vargová, riaditeľka Mestského kultúrneho strediska v Komárne, a Fratišek Petr, riaditeľ Základnej umeleckej školy, nám maximálne vyšli v ústrety pri zabezpečením vysoko náročného Medzinárodného interpretačného kurzu komornej hudby – vďaka im za to. Zmyslom kurzu, naučiť mladých milovať vážnu hudbu a dobre ju interpretovať pred divákmi.“


Mladí hudobníci sa naučili veľa od svojich lektorov, čo mohli vidieť aj diváci na dvoch záverečných koncertoch vo veľkej sále Podunajského múzea, kde sa najprv predstavili krásnym koncertom klaviristi a neskôr aj všetci účastníci Medzinárodného kurzu komornej hudby. Dlhotrvajúci potlesk bol veľkou vďakou všetkým hudobníkom a ich lektorom za ich umelecký prednes.


Toto medzinárodné umelecké podujatie zorganizoval Kultúrneho fondu Komárno a okolie, Mestského kultúrneho strediska v Komárne, Základná umelecká škola a Mesta Komárno. Vďaka patrí všetkým organizátorom za krásne koncerty a rozvoj umeleckého života v Komárne.

Dr.Štefan Bende