Medzinárodné stretnutie v Taliansku

Pedagógovia a žiaci Strednej odbornej školy obchodu a služieb – Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szakközépiskola v Komárne sa aj v tomto školskom roku majú na čo tešiť. Z prostriedkov získaných z programu ERASMUS+ ich čaká množstvo nových poznatkov, zážitkov a skúseností, ktoré im ponúka spolupráca štyroch odborných stredných škôl zo zahraničia.

Projekt VIRTUÁLNE INOVAČNÉ CENTRUM, ktorého koordinátorom je naša škola, si stanovila za cieľ rozvoj podnikateľských, počítačových a komunikačných zručností v anglickom jazyku s využitím e-learningu ako aj krátkodobých mobilít. Prvé pracovné stretnutie bolo realizované v talianskom meste Casarano, kde sídli partnerská inštitúcia odborného vzdelávania IIS. F. Bottazziho. Účastníci z Poľska, z Grécka a z našej školy absolvovali sériu odborných prednášok a diskusií zameraných na výmenu skúseností, osvedčených postupov a príkladov dobrej praxe v oblasti odborného vzdelávania. Talianski partneri vytvorili veľmi inšpiratívne prostredie pre zrod nových nápadov pri rozvrhnutí  dvojročnej projektovej práce. Spoločne sme vytvorili moodle platformu, prostredníctvom ktorej sa budú účastníci ďalších aktivít vzdelávať z pohodlia svojho domova ešte pred mobilitou do zahraničia. Pomocou rôznych modulov si osvoja kroky, ktoré vedú k založeniu úspešného a udržateľného podnikania. Počas pracovných stretnutí v zapojených krajinách a virtuálnych vzdelávacích aktivít cez Skype budú žiaci mapovať a analyzovať podnikateľské prostredie - možnosti podnikania, typy podnikateľských subjektov, povinnosti pri registrácii, poplatky, dane, odvody - v zapojených krajinách; budú sa venovať aj tvorbe názvu, loga, sloganu, reklamy či rozpočtu podnikania.

Výsledkom dvojročnej projektovej práce bude virtuálne inovačné centrum plné praktických rád, inštruktáží, typov, krátkych videí a zaujímavostí v oblasti podnikania v zapojených krajinách: Taliansko, Grécko, Poľsko a Slovensko.

Andrea Hajabácsová, koordinátorka projektu