Mesto investuje do obnovy Petőfiho ulice,materských škôl, nového trhoviska a pevnosti

Niektoré teraz končiace a prebiehajúce investície do rekonštrukcie majetku mesta boli témou rozhovoru s primátorom MUDr. Antonom MAREKOM:
- Občanov Komárna potešíme správou, že v nabližších týždňoch bude Petőfiho ulica kompletne rekonštruovaná od križovatky pri nemocnici po autobusovú stanicu. Na tejto komunikácii je veľmi hustá premávka, čo malo za príčinu, že  momentálne je v zlom stave a vodiči oprávnene toto kritizujú. Preto sme sa rozhodli vyhlásiť verejné obstarávanie na rekonštrukčné práce tohto úseku podľa schváleného projektu. V praxi to znamená, že bude upravená celá vozovka na Petőfiho ulici a firma, ktorá vykonáva tieto práce, poskytne záruku 60 mesiacov, teda 5 rokov. Podľa zmluvy budú práce ukončené v októbri, takže občania nášho mesta už čoskoro môžu Petőfiho ulicu naplno využívať. V porovnaní s minulosťou to bude veľká zmena, pretože doterajšie úpravy vozovky na tejto ulici boli len čiastočné.


Koľko financií bolo investovaných do obnovy materských škôl?
V tejto oblasti môžem konštatovať, že niektoré materské školy budú môcť výrazne znížiť svoje náklady na vykurovanie, pretože v nich boli vymenené okná a urobené ďalšie úpravy. Konkrétne v Materskej škole na Eötvösovej ulici 48 sme investovali 25-tisíc eur, rovnaká čiastka 25-tisíc eur bola použitá v Materskej škole na Eötvösovej ulici 64, za ďalších 10-tisíc eur boli vykonané úpravy v Materskej škole na Kapitánovej ulici a 10-tisíc eur bolo použitých aj v Materskej škole na Ulici Komáromi Kacza. V tomto období má prebieha aj realizácia výmeny okien v niektorých základných školách.


Ako pokračuje príprava areálu nového trhoviska pri pevnosti?
- Naši občania už boli informovaní o tom, že neďaleko pevnosti, presnejšie povedané medzi budovou Mestskej polície a Univerzitou Selyeho sa nachádzajú priestory bývalých garáži, ktoré sme vytipovali ako vhodné miesto na zriadenie nového mestského trhoviska. Prvotná myšlienka je, aby sa takto vytvorilo miesto, ktoré by nemalo byť konkurenciou jestvujúcich trhovísk na území nášho mesta, ale malo by Komárňanom poskytnúť ďalšiu možnosť nakúpiť produkty priamo od pestovateľov z nášho regiónu. V týchto dňoch finišujú práce na úprave tohto priestoru. Vďaka spolupráci aj s tunajšími podnikateľmi sa nám podarilo zabezpečiť potrebné mechanizmy a odvoz okolo 100 kontajnerov stavebného odpadu a vyklčovaných drevín a porastov. To bol iba začiatok realizácie nášho zámeru. Potom nasledovalo vybudovanie potrebných inžinierskych sietí, teda prívodu elektriny a vody, vybudovanie kanalizácie a toaliet i spevnenie povrchu. Takto bude vytvorená krytá plocha zhruba 400 metrov štvorcových. Na trhovisku pri otvorení bude umiestnených zhruba 60 predajných miest, ktorých počet sa neskôr zvýši. Nové trhovisko by malo začať fungovať v polovici októbra 2014.


Kedy sa bude konať Ondrejský jarmok?
- Všetkých Komárňanov a návštevníkov nášho mesta aj touto cestou pozývam na tohoročný Ondrejský jarmok, ktorý sa bude konať od 24. do 26. októbra už tradične pri pevnosti. Myslím si, že voľba tohto miesta je dobrým rozhodnutím, o čom svedčia aj reakcie našich občanov. Len tak na okraj by som chcel pripomenúť, že termín konania Ondrejského jarmoku v Komárne sa viaže k udalostiam z 19. storočia, kedy v roku 1848 vyhorel kostol svätého Ondreja a následne bol opravený a vysvätený 28. októbra 1860. Na počesť tejto udalosti sa Ondrejský jarmok koná poslednú októbrovú nedeľu.


Komárno získalo nemálo financií na obnovu pevnosti. Na čo budú použité?
- Som veľmi rád, že naše úsilie prinieslo výsledok, z ktorého máme všetci radosť. V tomto roku sme podali obnovenú žiadosť o získanie financií z európskych fondov na obnovu pevnosti. Konkrétne ide o nenávratnú sumu takmer 2 milióny 500-tisíc eur na rekonštrukciu budovy kasárne v novej časti pevnosti. Na tomto projekte sa Mesto Komárno podieľa sumou zo svojho rozpočtu vo výške 5 percent. Keďže historická pamiatka, ktorou je pevnosť, je majetkom mesta a ako je známe, je to obrovský komplex budov a objektov, čaká nás dlhá cesta pri jej obnove, ktorá by mala byť ukončená do jesene budúceho roka 2015. Informáciu o doteraz vykonaných investíciách v Komárne podám našim občanom v nasledujúcom vydaní Komárňanských listov, ktoré vychádzajú o dva týždne 15. októbra.


bal