1. ročník výtvarnej súťaže pre deti z materských škôl mesta

Moja čarovná planéta

Pod týmto záhadným názvom sa skrýval 1. ročník výtvarnej súťaže pre deti z materských škôl mesta, ktoré pre nich pripravili pedagógovia zo Základnej školy na Pohraničnej ulici v Komárne.

Ľubovoľnou technikou mohli malí výtvarníci stvárniť svoje nápady, ako by si predstavovali svoju planétu snov. Ceny boli lákavé, téma vynikajúca, záujem malých maliarov tiež predstihol očakávanie. Do súťaže sa zapojilo vyše 50 nádejných výtvarníkov z materskej školy Ul. mieru, Ul. lodná a Ul. Eötvösa.

Slávnostné vyhodnotenie súťaže spojené s vernisážou sa konalo netradične pod holým nebom, priamo pred budovou školy, v posledný deň pred veľkonočnými prázdninami. Na stojanoch inštalované najlepšie práce si okrem detí, rodičov a učiteľov prezerali aj okoloidúci obyvatelia mesta.

V krátkom kultúrnom programe sa predstavili speváci zo školského speváckeho súboru Škovránok. Potom už pani učiteľka Kristína Sýkorová vyhodnotila najúspešnejších maliarov. Ako najmladšia sa do súťaže zapojila len trojročná Sofika Bardiovská z MŠ Lodná.

Ocenenie vo forme farbičiek, náčrtníkov a ďalších výtvarných potrieb získali nasledovné deti z jednotlivých materských škôl: MŠ Ul. Mieru: Ema Schmelhaus, Lenka Tóthová, Tamara Major. MŠ Ul. Lodná: Stelka Molnárová, Nela Králiková, Laura Fekete. MŠ Ul. Eötvösa: Zoja Némethová, Sophia Horváthová, Sophia Kracinová

 Vo výzve súťaže bolo aj ocenenie jednotlivých materských škôl, ktoré sa do súťaže zapojili s najväčším počtom výtvarných prác. Poukážku na nákup spoločenských hier, hier do pieskoviska a výtvarných potrieb v hodnote 50 eur získala MŠ Ul. mieru, deti z MŠ ul. lodná získali 30 eurovú a aj deti z MŠ Ul. Eötvösa tiež neobišli naprázdno, veď získali poukážku v hodnote 20eur. Všetkým víťazom blahoželáme. Keďže sa súťaž stretla medzi deťmi s pozitívnym ohlasom, bude sa v nej v budúcnosti pokračovať. Tešíme sa na ďalšie spoločné aktivity škôlkárov a školákov.

Text: Mária Hamranová

Foto: archív ZŠ Ul. pohraničná 9 Komárno