Možnosť budovania ďalších cyklotrás

V okolí Komárna bolo v uplynulých rokov vybudovaných niekoľko cyklotrás a vďaka úspešným projektom možno v tomto procese pokračovať. Mestská samospráva vidí v rozvoji cyklistiky veľké možnosti. V uplynulých rokov bolo v okolí Komárna vybudovaných takmer 50 kilometrov cyklotrás, ktoré okrem cyklistov slúžia aj milovníkom ďalších športov a účelnému využitiu voľného času. V meste sa objavuje čoraz viac turistov na dvoch kolesách, a postupne sa rozrastá európska trasa EUROVELO prechádzajúca viacerými krajinami nášho kontinentu.

Vlani bol úspešný projekt Euroregiónu Váh-Dunaj-Ipeľ, ktorým získali 40 tisíc eur na vypracovanie projektovej dokumentácie pre chýbajúce úseky Komárno-Číčov a Kravany nad Dunajom-Štúrovo. Projekty sú hotové, tým pádom sú splnené všetky podmienky podania žiadosti o získanie dotácie. Investícia je dôležitá aj z toho hľadiska, že v prípade úspechu by bola vybudovaná súvislá cyklotrasa od Bratislavy až po Štúrovo. „Okrem rozvoja podunajskej cyklistiky je pre nás veľmi dôležitá aj skutočnosť, že nová cyklotrasa by spájala aj Komárno a Novú Stráž, obyvatelia tejto mestskej časti by teda mohli do mesta dochádzať za oveľa bezpečnejších podmienok.“ – uviedol primátor mesta László Stubendek. Prípravy pokračujú, veď pred niekoľkými mesiacmi bol úspešný projekt Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Pons Danubii, ktorého členom je aj mesto Komárno.

„Až 90 percent projektu s celkovým rozpočtom 40 tisíc eur, tj. 36 tisíc eur pokrývame z externých zdrojov. Vďaka tejto dotácii môže byť vypracovaná projektová dokumentácia ďalších úsekov. Vzniká teda možnosť, že po Kolárove bude spájať Komárno cyklotrasa aj s Hurbanovom, druhým mestom nášho okresu. Okrem toho sa vďaka iniciatíve samosprávy môže rozbehnúť ďalší dôležitý proces, a to vypracovanie projektovej dokumentácie koridorov v rámci mestských komunikácií spájajúcich už existujúce cyklotrasy. Tieto koridory by spájali Vážsky most s Alžbetiným mostom a s lokalitou pri bazéne lodeníc smerom na Bratislavu. Ako náhle bude projektová dokumentácia - rozdelená kvôli vysokým nákladom na niekoľko úsekov – hotová, podáme žiadosť o grant.“ – prezradil Zoltán Bara, riaditeľ Pons Danubii.

V cykloturistike sa v celoeurópskom meradle ukrývajú mnohé možnosti a tieto kapacity chce využiť aj naše mesto, veď turistom môžeme ponúknuť množstvo atrakcií – prírodných i historických.

„V minulom roku sme za týmto účelom vydali aj tematické publikácie. Trend rozvoja cestovného ruchu je priaznivý, veď podľa údajov svetovej organizácie cestovného ruchu (UNWTO) vzrástol počet návštevníkov v rámci Európy v najvyššej miere práve v Maďarsku (19,1%) a na Slovensku (13,3%), čo predstavuje trojnásobok celoeurópskeho priemeru. Práve preto bolo podstatným krokom založenie oblastnej organizácie cestovného ruchu Podunajsko, ktorá môže intenzívnejšie oslovovať turistov, a v rámci nich aj cyklistov.“ – uviedol viceprimátor Béla Keszegh.