Máte nedoplatky? Dohodnite sa s mestom skôr, než to skončí u exekútora

V týchto dňoch Mestský úrad v Komárne ukončil doručovanie predexekučných výziev na zaplatenie poplatku za komunálny odpad za roky 2013, 2014 a 2015. Je to viac ako 5500 listov tým občanom, ktorí tento poplatok nezaplatili. Kvôli tomu v mestskej kase chýba viac ako 500-tisíc eur. Mestský úrad takouto formou upozorňuje občanov na ich dlh ešte predtým, než sa obráti prostredníctvom exekútorského úradu na súd a bude vymáhať tieto podlžnosti prostredníctvom exekútorov. Toto upozornenie je prejavom dobrej vôle Mestského úradu, pretože žiaden zákon mu to neprikazuje. Vymáhať nedoplatky musí Mestský úrad zo zákona, teda je to jeho povinnosť. Ak by sa tak nestalo, tak náklady spojené s komunálnym odpadom by namiesto neplatičov muselo zaplatiť mesto, alebo by bolo nútené zvýšiť poplatky občanom za komunálny odpad. To by však nebolo fér , aby za neplatičov platili občania , ktorí si svoje povinnosti platia poctivo a včas .

Aj prostredníctvom Komárňanských listov vyzývame občanov, aby vo vlastnom záujme spolupracovali s úradom a čím skôr reagovali na predexekučnú výzvu, ktorú osobne doručovali zamestnanci Mestského úradu. Ak si niekto neprevzal túto výzvu, opätovne mu bola zaslaná poštou.

Tu je potrebné zdôrazniť , že úrad doručuje na adresu , ktorá je oficiálne evidovaná na evidencií obyvateľov a v súlade so zákonom.

Čím skôr treba prísť osobne na Oddelenie daní a poplatkov Mestského úradu v Komárne, ktoré sídli v Dôstojníckom pavilóne na I. poschodí v čísle dverí 18. Občan môže dlžnú sumu zaplatiť v hotovosti alebo kartou, prípadne môže požiadať o splátkový kalendár, čím sa vyhne vymáhaniu exekútorom. Na tomto mieste treba zdôrazniť, že po dohode s mestom občan zaplatí iba dlžnú sumu, ale ak to nestihne do konca novembra tohto roku , tak musí rátať s tým, že vymáhanie exekútorom bude drahé, pretože exekútori si účtujú svoje trovy cca od 100 do 200 eur. Potom už nie je cesta späť, len zaplatiť hoc aj malú čiastku za komunálny odpad , ktorá bude zaslaná na účet mesta ,spolu s veľkou sumou pre exekútora, s ktorou už mesto nemá nič spoločné.