Na Sústružníckej ulici bude súčinná aj štátna polícia

Už dlhší čas vyvoláva nevôľu správanie sa neprispôsobivých obyvateľov tretieho obytného domu na Sústružníckej ulici. Občania požadujú riešenie a mesto sa pokúša v rámci zákonných možností riešiť vzniknutú situáciu. Novozvolený náčelník mestskej polície Alexander Tóth sa v rámci opatrení snaží o užšiu spoluprácu so štátnou políciou, aby vystupovanie polície bolo ráznejšie a účinnejšie.
Začiatkom júna sa uskutočnilo stretnutie na pôde mestského úradu, ktorého sa zúčastnilo vedenie okresného riaditeľstva policajného zboru a mestskej polície. Spoločne sa venovali otázkam bezpečnosti, zamerali sa najmä na vzniknutú situáciu na I. a II. sídlisku, ako aj v mestskej časti Harčáš. Najproblematickejším nie je len neustále rušenie poriadku, či neporiadok, problémom je aj distribúcia a užívanie drog.
Okresný riaditeľ polície Mgr. Dušan Dragúň hovoril o tom, že v Komárne a jeho okolí už pôsobí novovytvorená pohotovostná motorizovaná jednotka. Ide o policajný útvar, ktorého ozbrojení členovia v čiernom neustále hliadkujú. Ich úlohou je okrem iného aj dohliadanie na dodržiavanie verejného poriadku. Jedna dvojica sa neustále pohybuje na území Komárna, druhá v širšom región.
„Na základe rozhovorov sme sa dohodli, že pohotovostná jednotka si zladí hliadkovanie s mestskou políciou, aby bolo udržiavanie poriadku efektívnejšie. Osobitý dôraz bude kladený na kontroly na Sústružníckej ulici, aby sme tak prispeli k zníženiu počtu incidentov. Ako veliteľ mestskej polície zabezpečím riešenie tamojších problémov so špeciálnym dôrazom. Verím, že aj nové pracovisko - vysunutá policajná stanica bude k tomu efektívne prispievať, keďže tam bude služba od štvrtej popoludní do štvrtej ráno nepretržite,“ – uviedol policajný náčelník Alexander Tóth.
Na riešenie situácie bude mesto hľadať aj ďalšie nástroje napriek tomu, že spomenutý obytný dom je v súkromných rukách, čo značne sťažuje účinné kroky. „Na stretnutí sa hovorilo aj o tom, akým spôsobom sa mestský úrad snaží nariadiť majiteľovi nehnuteľnosti, ako aj neprispôsobivým občanom, nutnosť dodržiavania poriadku. Situáciu sa snažíme zmeniť zapojením viacerých ustanovizní - ako napríklad daňový úrad či úrad verejného zdravotníctva. Mestský úrad pripravil aj niekoľko konkrétnych návrhov na základe námetov na riešenie. Keďže ich realizácia si vyžaduje finančné krytie, budú o nich rozhodovať poslanci na najbližšom zasadnutí,“ – uviedol po stretnutí primátor László Stubendek.
Táto téma sa zrejme dostane aj do rokovacieho programu zasadnutia, ktoré bude začiatkom júla.