Na úvod Komárňanských dní ocenili osobnosti nášho mesta

Poslanci oboch zastupiteľstiev Komárna a Komáromu sa stretli na spoločnom zasadnutí, kde odovzdali ceny Pro Urbe a Ceny primátora.

Mestské zastupiteľstvo v Komárne udelilo cenu mesta Pro Urbe Študentskému divadelnému súboru GIMISZ Gymnázia Hansa Selyeho a Mestského kultúrneho strediska v Komárne ako prejav úcty za významnú umeleckú činnosť a šírenie dobrého mena mesta Komárna. Poslanci ďalej udelili cenu mesta Pro Urbe doktorovi Istvánovi Bendemu za významné zásluhy dosiahnuté vo verejnom živote.

Cenu primátora získali: Roberta Krmášková, Mgr. Júlia Černeková a Mgr. Jana Pipíšková za významnú umeleckú, organizačnú a verejnoprospešnú činnosť. Magyar Lovas Színház Komárom a MagyaRock Dalszínház Komárom za významnú umeleckú činnosť a šírenie dobrého mena mesta Komárna. Dávid Hodek a Áron Hodek za významnú hudobno-umeleckú činnosť a šírenie dobrého mena mesta Komárna. Regionálne osvetové stredisko v Komárne za vynikajúcu organizačnú a verejnoprospešnú činnosť. Alexandra Borbély za významnú hereckú činnosť a šírenie dobrého mena mesta Komárna. Ing. Eva Gajdáčová za významné zásluhy, dosiahnuté v pedagogickej práci a vo verejnom živote. Róbert Lakatos za významnú hudobno-umeleckú činnosť a šírenie dobrého mena mesta Komárna. Mgr. Edit Szénássy za zásluhy dosiahnuté v pedagogickej práci a vo verejnom živote. Občianske združenie RÉV za vynikajúcu organizačnú a verejnoprospešnú činnosť. Réka Kristóf za významnú hudobno-umeleckú činnosť a šírenie dobrého mena mesta Komárna.