Naša škola je otvorená pre všetkých

Každoročne školy organizujú pre rodičovskú verejnosť tzv. otvorené vyučovacie hodiny. Nebolo to ináč ani v Základnej škole na Pohraničnej ulici. V ten deň do školy prúdili rodičia nielen z dôvodu odprevadenia svojich ratolestí, ale aj za účelom návštevy jednotlivých tried a celej školy, ktorú si mohli prezrieť od povaly až po pivnicu. Veď v každej triede ich čakali žiaci so svojimi učiteľmi, aby predviedli svoje zručnosti a vedomosti, ktoré sa počas ostatných mesiacov naučili.


V prváckej triede u Škriatkov práve bola eko vyučovacia hodina zameraná na triedenie a separovanie odpadu spojená s matematikou a prírodovedou. Hra, fantázia a nakoniec vedomosti priviedli žiakov k poznaniu, že separovanie odpadu je veľmi dôležité. Svoje vedomosti prepojili s praxou a  vlastnou prácou priamo na hodine odpadový materiál využili na vytvorenie rôznych výtvorov. Pozrieť si ich môžete na stránke http://www.zspohranicna.sk/otvorene-vyucovacie-hodiny-1-b/.


Naši druháci – Sýkorky a štvrtáci - Lienky rodičom na blokovej vyučovacej hodine predviedli, aká netradičná môže byť hodina slovenského jazyka a literatúry. Žiaci piateho ročníka vytvárali plagáty a svoje vedomosti a zručnosti z mediálnej výchovy predviedli pri výučbe nielen slovenského jazyka, ale aj cudzích jazykova- angličtiny a nemčiny. Zaujímavé bolo sledovať aj prácu individuálne začlenených žiakov, ktorí pracovali v samostatnej skupine. Rovesnícke učenie, vytváranie robotov uľahčujúcich prácu a matematizácia kontextových úloh z každodenného života bola nosnou témou otvorenej hodiny u žiakov  ôsmeho a deviateho ročníka.


Žiaci ukázali rodičom, že v škole je každá hodina zaujímavá, pestrá a naozaj sa ich vedomosti z hodiny na hodinu neustále rozrastajú. Rodičia si mohli okrem práce svojich detí prezrieť aj ďalšie učebne, ktoré sú vybavené dataprojektorom a notebookom s pripojením na internet. Škola disponuje prírodovedným laboratóriom, učebňou Legorobotiky, ďalšou učebňou výpočtovej techniky a triedami s tabletmi. Svoje nadanie, umelecké, technické a športové záujmy žiaci môžu rozvíjať aj v hudobnom salóniku, vo výtvarnom ateliéri, v knižnici Ľudovíta Štúra, v Babičkinej kuchynke, v dielni techniky, vo vynovenej telocvični alebo v novej Fit miestnosti. http://www.zspohranicna.sk/
Z chodieb bolo cítiť, že škola je rodinného typu s individuálnym prístupom ku každej rodine a ku každému žiakovi. Ku kľúčovým úlohám školy pri vzdelávaní detí patrí vytváranie prostredia, ktoré podporuje zmysluplné učenie, kritické myslenie, umožňuje a rozvíja otvorenú partnerskú komunikáciu, podporuje výchovu k hodnotám a spolupráci.


Všetci rodičia sa vyjadrovali pochvalne a z otvorených hodín odchádzali nadmieru spokojní. A kto to tentokrát nestihol, nevadí. Škola a jej žiaci sú tu každý deň. Tak neváhajte a príďte ich navštíviť.

Text: Mária Hamranová, foto: archív
ZŠ na Pohraničnej ulici