Nedajte šancu zlodejom!

Nenechávajte osobné veci bez dozoru!

 

V predvianočnom období sa nielen napĺňajú obchodné centrá, námestia a trhoviská, ale sa zvyšuje aj počet krádeží. Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Komárne radí, ako im predchádzať.

K vreckovým krádežiam a krádežiam osobných vecí počas nákupov dochádza v tomto období vo zvýšenej miere z dôvodu, že v obchodných centrách a supermarketoch sa pohybuje oveľa viac ľudí ako počas bežného roka. V tomto období ľudia nosia pri sebe väčšiu finančnú hotovosť, čo sa snažia využiť páchatelia pohybujúci sa v obchodoch, kde si vytipujú svoje obete a následne využijú chvíľku ich nepozornosti a častokrát ich okradnú o značnú finančnú hotovosť alebo o hodnotné osobné veci. Z tohto dôvodu by sme chceli upozorniť občanov, aby v  tomto previanočnom období počas nákupov venovali zvýšenú pozornosť svojim osobným veciam a finančnej hotovosti a to tým, že si nebudú odkladať do nákupných vozíkov a košíkov kabelky a príručné tašky, ale mali ich pri sebe alebo pod dohľadom, čím znemožnia páchateľom, aby ich okradli.