Nie je nám to fuk!

 

Týmto heslom sa riadia pedagogický zamestnanci na našej škole počas štrajku, ktorý vyhlásila Iniciatíva slovenských učiteľov. Pre veľkú väčšinu verejnosti je tento krok vnímaný hlavne cez platy učiteľov. V podstate však ide aj o iné veci, ktoré patria k fungovaniu školstva na Slovensku. Neradi by sme sa zapájali do diskusií, či je štrajk politicky motivovaný a či je vhodný čas na štrajkovanie.

Pre nás je podstatné, že školstvo je dlhodobo podfinancované. Stačí iba, keď sa pozriete na školy v meste. Nemyslíme iba na ich technický stav budov. Naše deti si zaslúžia dostávať naozaj kvalitné vzdelanie v kvalitných školách. Vzdelanie, ktoré učitelia po skončení vysokých škôl dosiahnu, si vo vlastnom záujme musia dopĺňať a zvyšovať si kvalifikáciu. V tom by nebol problém, ale prečo ohodnotenie vzdelania, ktoré potom dosiahli, je limitované časom? To znamená, že zvýšenie platu platí iba určitý čas...


Pozrime sa na to aj z inej strany. Vaše deti reprezentujú naše školy na rôznych typoch súťaží, za celoročnú prípravu na ne a celodennú snahu na súťaži dostanú občerstvenie v hodnote pár centov a ocenenie takmer žiadne. Mnohokrát na cestu na súťaže využívame autá vás, rodičov, poprípade ich vozia učitelia vo svojich, na vlastné náklady. Toto a mnoho ďalších vecí je predmetom štrajku. Určite sa nedá spomenúť všetko.


Naša škola sa do štrajku zapojila, ale keďže si vážime našich rodičov, zvážili sme spôsob. Každý deň štrajku je len určitý počet zamestnancov, aby chod školy nebol ohrozený.


NÁM TO NIE JE FUK!!!


ZŠ J.A.Komenského