Nová telocvičňa na ZŠ pohraničná

 

Keďže škola vo svojom školskom vzdelávacom programe vyčlenila telesnej výchove viac vyučovacích hodín, potrebné bolo zabezpečiť aj vhodné priestory na realizáciu telocviku.

Už začiatok školského roka sa v škole začal netradične, odovzdaním Fit miestnosti. Koniec kalendárneho roka 2015 sa niesol v duchu obdarovávania. Tentokrát na  rad prišla malá telocvičňa. Na jej stenách, podlahe, oknách, drevenom obložení sa objavil zub času. Vedenie školy vypracovalo niekoľko projektov na získanie potrebných financií, pomocou ktorých sa rekonštrukcia mohla realizovať. Vďaka sponzorovi p. Harsányimu z VÚJE a.s. škola získala 5 800 eur a rekonštrukcia sa mohla začať. Vymaľované steny, nové obloženie z tatranského profilu a  nové siete na okná  boli práce, ktoré počas dvoch mesiacov realizovala firma Comorra servis. Firma L&B p. Bartalosa sa postarala o vybrúsenie a vymaľovanie parkiet. Škola z vlastných zdrojov zakúpila niekoľko nových športových potrieb. 

Priestory telocvične sa využívajú deti v rámci športovej a pohybovej aktivity v školskom klube detí. Mimo vyučovacích hodín telocvičňu využívajú zápasníci zo športového klubu Slávia a mladé tenisové talenty.