Ctení občania mesta Komárno!


Dovoľte mi, aby som vám ako volený čelný predstaviteľ mesta Komárno poprial všetko dobré do nového roka, veľa zdravia, pohody a úspechov!


Ľudia 15. novembra vyjadrili svoj názor v komunálnych voľbách, výsledky volieb sú právoplatné, preto 15. decembra mohlo byť ustanovené nové mestské zastupiteľstvo. Rozhodnutie komárňanských voličov je jednoznačné, rozhodli sa pre zmenu, pre riadenie vecí verejných transparentným, čestným a pokrokovým spôsobom!


Je pred nami nový rok, nové ciele a predsavzatia, týždne, mesiace a roky vypätej práce a úsilia, ale kto nie je schopný sa chopiť šance, ten nie je hodný ani podpory voličov! V práci sa budem opierať o komunálnych politikov a úradníkov s dostatočnými skúsenosťami, ktorí v predchádzajúcom období už dokázali, že sa na nich dá spoľahnúť aj v ťažkých situáciách. Na dosiahnutie spoločných cieľov je však potrebná aj vaša podpora, váš záujem o veci verejné, konštruktívna kritika, ale tiež osobná snaha a zainteresovanosť zmeniť veci v našom meste k lepšiemu. Spoločnými silami väčšiny poslancov a občanov bude možné urobiť veľké zmeny a dosiahnuť veľké úspechy. Nikdy nezabúdajte na slová Henryho Forda: „Ísť spolu je pokrok. Pracovať spoločne je úspech.”


Majme odvahu stanoviť si smelé, ale dosiahnuteľné ciele a ľudským a zodpovedným prístupom, spoločnými silami urobiť všetko pre ich dosiahnutie! Beznádej a apatia je zlým radcom, ako aj nerozvážnosť a hnev. Snažme sa preto v nasledujúcich mesiacoch udržať si svoju ľudskú dôstojnosť a naše činy nech sprevádza láska a porozumenie a nie baženie po moci, peniazoch a pomste!


Máme veľa plánov do nadchádzajúceho štvorročného obdobia. Spomeniem ale zopár veľmi dôležitých oblastí, v ktorých bude treba súrne konať. Takou je bezpochyby potreba zriadenia nových pracovných miest, oživenie centra mesta a premyslenie fungovania parkovacieho systému. Bude tiež potrebné dôkladnejšie sa starať o čistotu, vzhľad a stav verejných priestranstiev a komunikácií, zvýšiť pocit bezpečia občanov a v neposlednom rade rozprúdiť turistický ruch v meste s osobitným dôrazom na fakt, že Komárno bude tento rok oslavovať okrúhle 750. výročie udelenia mestských práv a 270. výročie získania titulu kráľovského mesta.


Čo sa týka budúcnosti, bez nádychu v súčasnej dobe tak vychyteného populizmu, môžem s plnou zodpovednosťou sľúbiť, že ak sa tak často spomínané pomalé hospodárske vyzdravenie naozaj dostaví, už v tomto roku sa budeme môcť oveľa viac koncentrovať na rozvoj nášho mesta, na zachovanie našich spoločných hodnôt, ako aj na ich postupné zveľaďovanie. Snažiac sa popri tom udržať hodnotu fondov zriadených na pomoc kultúrnych, športových a sociálnych aktivít, čo je odzrkadlením kvality života a vizitkou každej spoločnosti. Povedané jednoduchšie, predstavujeme si také mesto, ktoré sa rozvíja hospodársky, zveľaďuje sa esteticky a je dobré v ňom žiť.
Ďakujem vám za pozornosť a prosím vás o to, aby ste sledovali našu prácu, pomáhali nám, aby sme mohli naše mesto spoločnými silami formovať k spokojnosti nás všetkých.


Ešte raz vám prajem všetko najlepšie v novom roku!


László Stubendek primátor Komárna