Obnova ciest môže začať

Poslanci na jednom z predchádzajúcich zasadnutí prijali zámer, ktorého cieľom je obnova viac ako 15 najfrekventovanejších ciest v Komárne.


V rámci rekonštrukcie by mesto žiadalo od zhotoviteľov 10-ročnú záruku na obnovené úseky ciest, a tak by v nadchádzajúcich rokoch rozpočet nezaťažovala ich prípadná oprava. Po prijatí zámeru mestský úrad spresnil podrobnosti, definitívne rozhodnutie by sa mohlo zrodiť už na najbližšom zasadnutí zastupiteľstva, keď poslanci rozhodnú o pláne opráv ciest.


„Signály od obyvateľov, rovnako ako internetové pripomienky potvrdzujú, že jedným z problémov, ktorý Komárňanov najviac kvári, je kvalita ciest a chodníkov. S týmto balíkom by sme dokázali efektívne vykročiť vpred. A zrejme aj z toho dôvodu vznikla v zastupiteľstve široká súdržnosť v prospech návrhu. Obyvatelia nie sú zvedaví na hádky v zastupiteľstve, či vzájomné obviňovanie sa, ale na konkrétne činy. V prípade, ak sa táto rekonštrukcia uskutoční, vo viacerých častiach mesta, ale napríklad aj v Novej Stráži, budú výsledky viditeľné“ – uviedol viceprimátor Béla Keszegh.


Ak teda poslanci odobria definitívne rozhodnutie, môže začať verejné obstarávanie. Mestský úrad súčasne zosúladí práce s jednotlivými dodávateľmi energií a služieb ( plyn, elektrina, voda, internet), aby svoje práce na daných úsekoch uskutočnili skôr ako začne samotná oprava ciest. Výberové konanie na práce v rozsahu takmer 2,25 milióna eur bude zrejme tiež trocha dlhším procesom, a tak nie je vylúčené, že práce budú odsunuté až na jar budúceho roka. Tento krok by mal byť zrealizovaný prostredníctvom dodávateľského úveru, aj keď schopnosť mesta prijať úver je omnoho vyššia, a tak by zostal priestor na realizovanie ďalších inovácií.


„ Verím v to, že táto rekonštrukcia ciest sa rozbehne a týmto vykonáme prvý väčší krok, po ktorom môžu prísť ďalšie. Môže to byť spoločným úspechom zastupiteľstva, ktoré tak dokáže, že sa vie zomknúť v prospech dobrých vecí“ – dodal primátor László Stubendek.