Organizácia Pro Castello Comaromiensi sa významne zaslúžila o ochranu a prezentácie Komárňanskej pevnosti

 

V týchto dňoch príslušné orgány hodnotili úspešnú činnosť v Komárne sídliacej organizácie Pro Castello Comaromiensi, n.o., ktorú založilo mesto Komárno 20. októbra 2003. V minulom roku teda uplynulo 10 rokov od založenia tejto organizácie, ktorá sa významne zaslúžila o ochranu a revitalizáciu pevnosti, ako aj o jej prezentáciu pre verejnosť doma i v zahraničí.Nakoľko organizácia Pro Castello Comaromiensi v tomto roku vstúpila do druhého desaťročia svojej plodnej činnosti, oslovil Ľudovíta Gráfela, riaditeľa tejto neziskovej organizácie a povereného prednostu Mestského úradu v Komárne, aby informoval verejnosť o ich záslužnej činnosti.


– Som rád, že v spolupráci s Komárnom, Komáromom v Maďarsku, desiatkami dobrovoľníkov, ako aj s pomocou štátnych pamiatkových orgánov sa nám práca darí, hlavne pri ochrane a prezentácii kultúrnych hodnôt národnej kultúrnej pamiatky Komárňanského pevnostného systému. V rámci prezentácie kultúrneho dedičstva naša organizácia už od svojho vzniku úzko spolupracuje s podobnou neziskovou organizáciou v maďarskom Komárome Monostori Erőd Hadkultúra Központ. Pravidelne organizujeme prehliadky pevnosti pre väčšie turistické skupiny, vydávame spoločné propagačné materiály a organizujeme rôzne odborné konferencie.
Každý rok organizujeme dni otvorených dverí počas usporiadania Komárňanských dní a Dní európskeho kultúrneho dedičstva. Spolupracujeme pri príprave projektov, obnove a rekonštrukcii objektov pevnostného systému a využívaní rôznych moderných stavebných technológií.


Tu by som rád poznamenal, že o prehliadku pevnosti v Komárne je z roku na rok väčší záujem. V minulom roku naši odborní sprievodcovia sprevádzali po pevnosti vyše 7 tisíc návštevníkov a v tomto roku je to už vyše 3700 nzáujemcov, ktorí prišli hlavne zo Slovenska, z Česka, Maďarska, Nemecka, ale aj iných štátov. V rámci prehliadky uvidia návštevníci obrovské priestranstvá Starej a Novej pevnosti, vyčistené kazematy Starej pevnosti a tiež obnovenú Ferdinandovu a Leopoldovu bránu. V obnovenej prachárni ponúkame návštevníkov stálu expozíciu o historickom vývoji pevnosti. V obnovených priestoroch Bastiónu Madony sa nachádza výstavka na pamiatku Ignáca Töröka, bývalého staviteľa a veliteľa pevnosti. Prehliadky sa konajú počas pracovných dní od 9. do 11. hodiny a o 14. hodine. V letných mesiacoch júl a august sprevádzame aj v sobotu a v nedeľu od 11. a 13. hodiny.
Žiaľ, pevnosť pre jej zlý až havarijný stav nie je možné navštevovať individuálne. Každého srdečne pozývame na prehliadku pevnosti a zaručujeme im nevšedný zážitok, napriek tomu, že objekty sú vo veľmi zlom technickom stave


Ako hodnotíte záchranné práce pri obnove pevnostného systému a spoluprácu s organizáciami v mestách, kde sú podobné pevnosti?


– Vďaka širokej báze dobrovoľných aktivistov a dobrovoľných spolupracovníkov, ktorí sa okrem brigád v areáli pevnosti zapájajú aj do ďalších spoločenských a odborných aktivít, sa nám darí získavať aj finančnú podporu od rôznych nadácií. Z takto nadobudnutých v spolupráci s mestom, ktoré je majiteľom a správcom pamiatky, sa nám podarilo obnoviť Ferdinandovu bránu Starej pevnosti z roku 1550, Leopoldovu bránu Novej pevnosti z roku 1673 a tohto roku sme sprístupnili všetky kazematy v Starej pevnosti. V spolupráci s mnohými dobrovoľníkmi sme vyčistili väčšinu interiérových priestorov pevnosti a odstránili množstvo náletovín z hradieb a zemných obranných valov. Teraz hľadáme možnosti, ako aby sme čím skôr vedeli rekonštruovať strechu kasárenského objektu.


Táto obrovská poschodová budova má dĺžku 560 metrov. Okrem našej neziskovej organizácie sa na obnove čiastočne podieľa aj ďalšia nezisková organizácia s názvom „Stará pevnosť“, ktorú si s našou verejnosť aj často mýli. Táto organizácia sa s nami delí o obnovu Bastiónu Madony, kde spolu vyčistili a aj s osvetlením sprístupnili pre turistov 300 metrov dlhú podzemnú chodbu. Majú aj ďalšie plány, ako napríklad obnoviť strednú časť kasárne pre turisticko-reprezentačné účely. Naša neziskovka sa podieľa aj na vypracovávaní rôznych projektov podporovaných Európskou úniou.


Už niekoľkoročnú tradíciu má naša spolupráca s Nadáciou Terezín a so samosprávou mesta Terezín v Českej republike. Terezín je zároveň partnerským mestom Komárna. Spolupracujeme najmä s maďarskou stranou, kde náš pevnostný systém pokračuje ďalším tromi predsunutými pevnosťami na druhom brehu Dunaja. Spolu sme vypracovali pod záštitou oboch ministerstiev kultúry aj návrh na zápis pamiatky do zoznamu Svetového kultúrneho dedičstva, nakoľko rozsiahly pevnostný systém sa nachádza na území oboch štátov. Táto obrovská fortifikácia má všetky atribúty svetového významu a zaslúži si byť chránená aj UNESCO-om. Kedy sa to stane, ukáže budúcnosť. Najprv musíme objekty dostať do takého stavu, aby sme sa za ne na medzinárodnom fóre nemuseli hanbiť. Zatiaľ pamiatka je na tzv. predbežnom zozname svetového dedičstva.


Čo by ste ešte povedali na záver nášho rozhovoru?


– Rád by som sa poďakoval mestu Komárno i ďalším organizáciám, ktoré sú nápomocné našim snahám, a celému kolektívu dobrovoľníkov za dobre odvedenú prácu v uplynulom desaťročí.
Čo je v našich silách, to urobíme aj v ďalších rokoch, aby sme komárňanskú pevnosť postupne revitalizovali, ukázali návštevníkom z domova i zo zahraničia a hlavne zachovali pre ďalšie generácie. Je pred nami ešte veľký kus práce.

 

Dr. Bende Štefan, poslanec Mestského zastupiteľstva