Od septembra žiaci prímy a sekundy s tabletmi

Páčilo by sa vám chodiť do školy a využívať najmodernejšie digitálne technológie? Napríklad mať vždy po ruke tablet, používať ho na hodinách, pomocou neho si overovať vedomosti a pracovať s ním aj doma? To nie je fantazírovanie. V Gymnáziu Ľudovíta Jaroslava Šuleka toto všetko je možné už v najbližšom čase. Totiž od septembra 2016 všetci žiaci prímy a sekundy 8-ročného štúdia dostanú zdarma od školy do užívania svoj vlastný tablet, každý v hodnote zhruba 300 eur. Budú ho môcť používať počas celého štúdia, čím sa zaradia medzi prvých študentov v okrese, ktorí môžu naplno využívať mnoho možností a funkcií, ktoré poskytuje tablet. V tejto súvislosti sme oslovili riaditeľa Gymnázia Šuleka Mgr. Ondreja GAJDÁČA:


- Takýto spôsob vzdelávania sme videli počas návštevy partnerskej strednej školy v Holandsku. Povedali sme si, že treba urobiť všetko pre to, aby aj naša škola držala krok s týmito modernými trendmi vo vzdelávaní. Tablet je vlastne počítač, ale má minimálnu veľkosť a málo váži, takže študenti si ho môžu bez problémov vziať domov a tam ho tiež využívať. Cez tablet je možná okamžitá komunikácia, zdieľanie rôznych informácií a čítanie kdekoľvek a kedykoľvek. To sa môže diať vo všetkých vnútorných a vonkajších priestoroch nášho gymnázia, pretože sú pokryté kvalitným wifi signálom. Z toho logicky vyplýva, že naši študenti sa môžu učiť kdekoľvek a kedykoľvek. Samozrejme v našich tabletoch budú inštalované niektoré digitálne učebnice, ktoré sú náhradou klasických.


Čo očakávate od využívania tabletov v škole i počas domácej prípravy študentov?
- Táto novinka vo vzdelávacom procese určite prispeje k zvýšeniu digitálnej gramotnosti študentov a zároveň bude mať vplyv na efektivitu výuky. Okrem toho predpokladáme zvýšenie motivácie študentov a ich spokojnosť s podmienkami vzdelávania. V neposlednom rade si od toho sľubujeme aj objektívnejšie hodnotenie a spätnú väzbu. Výhodou je aj zlepšenie komunikácie triedneho učiteľa a vyučujúcich so študentmi.


Aké konkrétne možnosti poskytuje tablet?
- Napríklad je to lepšie zvládanie diktátov, testovanie vedomostí z rôznych predmetov, počítanie matematických príkladov, vo fyzike umožňuje okrem iného nahrávanie zvukov, meranie rýchlosti, na geografii je to práca s mapami, vo výtvarnej výchove študenti môžu využívať programy na kreslenie, na hodinách hudobnej výchovy si žiaci budú vedieť zapisovať noty a hrať na rôznych hudobných nástrojoch a podobne. Okrem toho tablet poslúži aj na komunikáciu žiakov s triednym učiteľom a vyučujúcimi.


Mení sa tým postavenie učiteľa vo vzdelávacom procese?
- Určite sa mení, ale v tom dobrom slova zmysle. Využívanie tabletov v modernom vzdelávacom procese budeme naďalej úzko spájať s osobou učiteľa, pretože on bol, je a bude jeden z najdôležitejších činiteľov v dobe najmodernejších digitálnych technológií. Niektoré z nich už dnes sú súčasťou každodennej práce učiteľa. Uvedomujeme si, že je nutné hľadať cesty a vytvoriť podmienky, kde sa spoja tieto technológie s myslením a prácou učiteľa.
Veríme, že poskytnutie tabletov našim študentom bude mať iba pozitívne stránky a vytvorí podmienky, aby naši absolventi boli kvalitne pripravení na to, čo ich čaká v praxi.


Zhovárala sa Ľubica Balková