Opäť fungujú! Hodiny Dôstojníckeho pavilónu

Dlhé roky ciferník nad bránou vchodu do Dôstojníckeho pavilónu nahrádzala papierová atrapa. Vďaka nezištnému darcovi už fungujú opäť. Hodiny na vrchole  brány Dôstojníckeho pavilónu opäť  fungujú, Eszter a József Ősziovci sa rozhodli uhradiť náklady na ich opravu, vo výške takmer 1500 eur. Ľudovít Gráfel a Andrej Ozimy, pracovníci mestského úradu, vyhľadali fotografie, aby bolo jasné, ako onehdy hodiny vyzerali a s pamiatkarom Imre Tóthom dohodli ich definitívny vzhľad.

Práce sa chopil majster hodinár János Hammer-Schmidt z Mužle, ktorý vyhotovil jedinečný exponát. Za historickou formou je ukrytý moderný hodinový mechanizmus riadený GPS signálom. K menu majstra hodinára sa viaže aj rekonštrukcia vežových hodín kostola reformovanej cirkvi v Komárne.

– V rámci tohto roka uskutočňuje mesto obnovy v centre v hodnote takmer 20 tisíc eur. Budú vymenené poškodené dlaždice, opravené mramorové povrchy a súčasťou  tohto procesu je mnoho ďalších rekonštrukcií, do ktorých zapájame pracovníkov verejnoprospešných prác. Je skvelé, že sa ku skrášľovaniu mesta postupne pripája čoraz viac podporovateľov, vďaka čomu môžeme realizovať ešte viac hodnotných aktivít – uviedol viceprimátor Béla Keszegh.