Otvorili sa brány detského parku

Na základe nariadenia mesta sa 15. marca otvoril veľký detský park v parku Anglia. Rodiny, ktoré tam zavítajú, očakáva množstvo noviniek, a aj fakt, že toto ihrisko v centre mesta sa stalo bezpečnejším. Zvestovateľom príchodu jari v Komárne je aj otvorenie detského parku v centre mesta. Údržba po dlhom daždivom období sa musela vykonať v ostatných dňoch, napriek tomu však ihrisko otvorilo načas. Prípravy boli realizované zapojením verejnoprospešných pracovníkov a nový šat dostali nielen hojdačky, ale aj trpaslíci. Odstránili sa nebezpečné kusy železa a betónu, ktoré mnoho rokov kazili bezpečnú prevádzku detského parku.


„K tomu, aby sa naše mesto rozrastalo a aby obyvateľstva neubúdalo, je potrebné ponúknuť rodinám pohodlné a bezpečné možnosti na oddych. Aj preto je dôležité, že v detskom parku sa vo viacerých dôležitých veciach poročilo vpred  a na území mesta postupne obnovíme ihriská, ktoré boli dlhé roky zanedbávané.” – uviedol primátor László Stubendek.


Novinkou je, že v obnovenom domčeku je možné už v kultúrnych podmienkach využívať umyvárku a rodiny s bábätkami môžu využiť miesto na prebaľovanie. Staré, zdevastované záchody odstránili a namiesto nich sú nové toalety. Predstava je taká, že v domčeku by mal fungovať bufet. V súčasnosti trvá verejné obstarávanie, takže záujemcovia o prevádzku sa môžu ešte prihlásiť. Detský park je podľa nariadenia otvorený od 9-ej do 20-ej hodiny. V parku pred ním si okoloidúci môžu oddýchnuť na nových lavičkách.


„Veľká časť prác sa vykonala zapojením verejnoprospešných pracovníkov, k rekonštrukcii domčeka sme oslovili aj externého podnikateľa, ktorý dal najlepšiu ponuku. Práce pokračujú naďalej, veď do začiatku Komárňanských dní je množstvo práce aj v nádvorí Dôstojníckho pavilónu. Dúfame, že krajší obraz centra  priláka čoraz viac obyvateľov a turistov, aby vďaka nim vznikali nové obchody a iné služby” – dodal viceprimátor Béla Keszegh.