Pocta komárňanskému vodnému pólu

V sobotu 19. januára sa v Prahe uskutočnil galavečer pri príležitosti 100. výročia vzniku Československého amatérskeho plaveckého zväzu. Pozvaných bolo viac ako 800 hostí zastupujúcich Česko, Slovensko a Svetovú plaveckú federáciu FINA. Medzi nimi malo svoje zastúpenie aj Komárno. Podujatie organizoval Český zväz plaveckých športov a Slovenská plavecká federácia.
Na tomto slávnostnom ceremoniáli boli ocenené osobnosti, ktoré dosiahli mimoriadne výsledky v plávaní, synchronizovanom plávaní, diaľkovom plávaní, skokoch do vody a vo vodnom póle. Teší nás, že medzi pozvanými boli aj zástupcovia vodného póla z Komárna – bývalý tréner reprezentačného družstva vodných pólistov Slovenskej republiky Ondrej Gajdáč, vedúci reprezentačného družstva István Fekete, ktorý bol od roku 1982 25 rokov predsedom Klubu vodného póla v Komárne, a piati odchovanci komárňanského vodného póla - István Gergely, Gabriel Ga-
llovich, Mihály Gergely, Patrik Kedro a Marcel Nagy.
Uvedení hráči patrili medzi opory juniorskej reprezentácie a výraznou mierou sa pričinili o zisk bronzovej medaily na Majstrovstvách sveta juniorov vo Francúzsku v roku 1995. Bol to výnimočný úspech, ktorý sa už nezopakoval. Chlapci zo Slovenska dokázali obstáť v konkurencii skutočných svetových veľmocí vo vodnom póle – zlato získalo Maďarsko, strieborní boli Gréci, bronz patril našim juniorom a až za nimi skončila reprezentácia Austrálie. István Gergely, dnes už dvojnásobný olympijský víťaz, bol vyhlásený za najlepšieho brankára šampionátu.
Organizátori galavečera v Prahe ocenili Ondreja Gajdáča Pamätnou medailou za výsledky dosiahnuté počas jeho mnohoročnej úspešnej vodnopólovej kariéry, ktorá ho radí medzi najúspešnejších trénerov juniorov i seniorov bývalého Československa a neskôr Slovenskej republiky za posledných 100 rokov. Pri reprezentačných družstvách aktívne pôsobil od roku 1989 do roku 2016. Ako reprezentačný tréner absolvoval 15 majstrovstiev Európy a sveta. Pod jeho vedením slovenskí pólisti dosiahli historické úspechy: seniori v roku 2003 7. miesto na Majstrovstvách Európy a 8. miesto na Majstrovstvách sveta, juniori 4. miesto na Majstrovstvách Európy v roku 1994 a o rok neskôr 3. miesto na Majstrovstvách sveta vo Francúzsku. Úspešná športová kariéra Ondreja Gajdáča ho predurčila aj na post predsedu Trénerskej rady pri Slovenskom zväze vodného póla, ktorú vykonával 5 rokov. V súčasnosti je predsedom Klubu vodného póla v Komárne. Požiadali sme ho o rozhovor:
Je šanca, aby sa zopakoval podobný úspech, aký ste dosiahli na Majstrovstvách sveta vo Francúzsku v roku 1995?
- Šanca tu stále je, ale treba povedať, že situácia na Slovensku, pokiaľ ide o vodné pólo, je úplne iná ako pred rokmi. Členská základňa vodného póla sa zúžila, lebo menej mladých ľudí je ochotných podstúpiť nekompromisný tréning a s ním spojené odriekanie. Paradoxne podmienky na tréning sa v Komárne zlepšili, máme k dispozícii vynovený 25-metrový bazén a krytú plaváreň v Komárome. Napriek tomu sa nedarí vytvárať a udržať dostatočnú hráčsku základňu. K tomuto útlmu dochádza hlavne v posledných desiatich rokoch. Je to tak nielen v Komárne, ale aj na celom Slovensku, a nielen vo vodnom póle, ale aj v mnohých iných športoch.
Čo je podľa vášho názoru príčinou, že čoraz menej mladých ľudí má záujem o šport?
- Podľa mňa je to odrazom celospoločenskej situácie. Ľudia sa majú relatívne dobre, preferujú pohodlný spôsob života, čoho dôsledkom je fakt, že ani rodičia, ani deti častokrát nie sú ochotní podriadiť život rodiny tomu, aby dieťa pravidelne športovalo. Ale stále som optimista a verím, že po čase si ľudia uvedomia, že aktívny fyzický pohyb je nevyhnutný pre kvalitný život.

Ľubica Balková

Na fotke Majstrovstvá sveta juniorov v roku 1995 – slovenskí pólisti obsadili 3. miesto. Stojací zľava: Ondrej Gajdáč, tréner, Pavol Sirotný, asistent trénera, Martin Kertész, Tomáš Dolný, MUDR. Dušan Holas, lekár, Štefan Gergely, Marcel Nagy, Patrik Kedro, Gejza Gyurcsi, Michal Gergely, Peter Holas. Sediaci zľava: Vlastimil Kratochvíl, prezident Slovenského zväzu vodného póla (SZVP), Marian Prostredný, Peter Nižný, Milan Cipov, Štefan Fekete, vedúci družstva, Dušan Holas, Gabriel Gallovich.