Športový deň školy na Strednej priemyselnej škole

Predposledný deň v školskom roku už tradične patrí športu. V očakávaní blížiacich sa letných prázdnin sme strávili deň nabitý športovými aktivitami. Výber bol veľký.

Medzi najpopulárnejšie športy patrili ročníkové zápasy vo florbale a vo  futbale a plážový volejbal. Svojich nadšencov si získala aj streľba zo vzduchovky, stolný tenis, preťahovanie lanom, či work-out. O rekreačno - športové aktivity bol tiež značný záujem. Chôdza na bocianich nohách, skok vo vreci, hod na basketbalový kôš, či futbal ringispiel má z roka na rok stále viac prívržencov.

Dobrá hudba, zohratý pedagogický tím, ktorý nielen zastrešoval jednotlivé disciplíny, ale pripravoval aj desiatu, bol predpokladom vydareného športového dňa.

K úspech dňa sa pričinil i MÚ v Komárne, ktorý vďaka úspešnému projektu pridelil škole sumu 700 eur, ktoré sme využili na nákup športového náčinia a občerstvenia.

Touto cestou ďakujem kolegovi Ing. Ondrejovi Kováčovi a I. D triede, ktorá vyhotovila jedinečné medaily pre víťazov , taktiež pánovi Csicsóovi, nášmu dlhoročnému sponzorovi, za chlieb na desiatu.

Ďakujem za spoluprácu. Želám Vám pekné leto.

Mgr. Alica Ladek