Pozvánka na ojedinelú výstavu v Limes Galérii

V Limes Galérii bola slávnostne otvorená výstava pod názvom „Kolísky“. Prezentuje sa tu výtvarníčka Éva Mayer a jej manžel, sochár Majoros Áron Zsolt.

Na úvod vystúpila speváčka Bakos Bettika a basista Mayer József basa s programom Oplakávanie, ktorý mal veľký úspech. Potom už kurátorka výstavy Dr. Farkas Veronika vyjadrila radosť nad tým, že takáto zaujímavá výstava sa koná v Limes Galérii. nakoľko veď aj v 21. storčí je dôležité zachovávať dôležitosť rodiny. Potom zaželala obom mladým umelcom veľa zdaru pri ich tvorbe, ktorá priamo vstupuje do ľudského bytia. Výstavu potom otvorila Dr. Boros Lili z Budapešti. Okrem iného povedala, že Éva Mayer je výtvarníčka, ktorá sa narodila v Bratislave a teraz striedavo žije a tvorí v Šamoríne a Budapešti. Vo svojich dielach sa zaoberá aktuálnymi spoločenskými otázkami. Skúma tabu témy, ako je choroba, spoločenské konflikty, predsudky, migrácia, pominutie, prežívanie smútku z podľadu viery a náboženstva.  Rada vystavuje v sakrálnych priestoroch ako je to aj teraz v bývalom vojenskom kostole v Komárne. Jej inštalácie sú aj na tunajšej výstave sprevádzané hlasom, kde zvukovú inštaláciu načítala Bandor Éva, herečka Jókiaho divadla v Komárne.

Éva Mayer na výstave „Kolísky“ spracováva neplodnosť a s tým súvisiace traumatické situácie, ktoré teraz prvýkrát vystavuje v desakrálnom priestore Limes Galérii v Komárne. Spoluautorom výstavy je jej manžel sochár Áron Zsolt Majaros. Touto svojou tvorbou chce upozorniť na ženy trpiace endometriózou, ktorá ich oberá o zážitok z materstva.

Za možnosť vystavovať v Limes Galérii svoje pre ľudstvo dôležité momenty ako sú „Kolísky“ a v nich ležiace štylizované bábätká sa poďakovala aj výtvarníčka Éva Mayer. Pre budúcich návštevníkov tejto pozoruhodnej výtvarnej inštalácie by som spomenul, že okrem kolísok a v nej ležiacich bábätiek diváci uvidia veľké informatívne nápisy, ktoré poukazujú, ako je možné prežívať stres s tejto choroby. Okrem iných ma zaujala myšlienka „Aké kroky som urobila preto, aby som sa predsa stala matkou?“ Táto podnetná výstava bude otvorená do 10. júna 2018.

Dr. Štefan Bende