Komárňanský komorný orchester pozýva na výnimočný koncert z diel Johanna Straussa

 

Naše obecenstvo malo naposledy príležitosť tlieskať Komárňanskému komornému orchestru – spoločnému orchestru hudobníkov Komárna a Komáromu na koncerte v apríli tohto roku. Orchester ponúkol hudobný bonbónik s názvom Klasici trochu inak, ktorý zožal zaslúžené ovácie. Komárňanský komorný orchester napriek ťažkostiam, ktoré musí prekonávať, má ambície pokračovať v tradíciách, ktoré vychádzajú z pôsobenia veľkých hudobníkov v našom meste:  Egressy Béniho – dirigenta orchestra generála Klapku, Franza Lehára - dirigenta cisárskeho a kráľovského 30. pešieho pluku, Józsefa Krizsána – zakladateľa a dirigenta spevokolu benediktínskeho gymnázia a neskôr spevokolu Csemadoku v Komárne, Viktora Schmidta – neskoršieho dirigenta spevokolu, a napokon Gejzu Dobiho – zakladateľa a umeleckého vedúceho Komárňanského komorného orchestra pri Csemadoku a tiež pri Základnej umeleckej škole.


Komárňanský komorný orchester považuje za svoje poslanie vzdelávanie mladých v nástrojovej hudbe a prinášanie potešenia prostredníctvom čara živej hudby všetkým tým, ktorí po ňom túžia.
Naviac popri koncertoch každoročne organizuje majstrovské kurzy pre mladých adeptov hudby s cieľom dať príležitosť rozvíjať ich nadanie. Aj v tomto roku orchester už tradične usporiada 16. ročník Majstrovského kurzu komornej hudby v dňoch 18.-26. augusta v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom a tunajšou Základnou umeleckou školou. Záverečný koncert tvorivej dielne sa uskutoční 25. augusta o 19. hodine v reprezentačnej sále Dôstojníckeho pavilónu a bude pozostávať zo známych diel Johanna Straussa staršieho a mladšieho.


V tento večer bude Komárňanský komorný orchester rozšírený na 36-členný symfonický orchester. Pripomenieme si výročia hudobných velikánov - 210. výročie narodenia Johanna Straussa st. a 115. výročie úmrtia Johanna Straussa ml. Program koncertu zostavil Medveczky Szabolcs, umelecký vedúci a dirigent orchestra. Na koncerte zaznejú známe predohry, valčíky, polky a pochody pre tých, pre ktorých znamenajú mladosť, a pre mladých môžu znamenať nový dosiaľ nepoznaný svet krásnej hudby. Účinkujúci a organizátori koncertu očakávajú 25. augusta o 19. hodine v Dôstojníckom pavilóne všetkých, ktorí majú záujem o hodnotnú hudbu v nádeji, že bude sála opäť plná. Vstup je už tradične voľný.


Stirber Lajos