Priebeh a výsledky krajského a celoslovenského kola súťaže Dobré slovo

Školský rok 2014/2015

 

Literárna súťaž v prednese poézie a prózy v slovenskom jazyku sa zrodila na pôde Gymnázia Hansa Selyeho s vyučovacím jazykom maďarským v Komárne v školskom roku 1996/97 pod vedením profesorky gymnázia Marianny Csémy v spolupráci s predmetovou komisiou slovenského jazyka.

V tom roku sme organizovali po prvýkrát školské kolo súťaže, ale už v nasledujúcom roku už bola rozšírená na okresné a krajské kolo a v školskom roku 2012/13 sme po prvýkrát usporiadali celoslovenské kolo. Do súťaže sa zapájajú žiaci druhého stupňa základných škôl s VJM a prvého stupňa OG .

V školskom roku 2001/2002 sme oslovili niekoľko národnostných škôl s vyučovaním slovenského jazyka v Maďarsku. Naše pozvanie od  školského roku 2001/2002 dodnes prijalo 17 škôl z Maďarska. /Békéšska Čaba, Mlynky, Slovenský Komlóš, Santov, Pitvaroš, Nyíregyháza, Budapešť, Dabas, Szarvas, Nagybánhegyes, Pitvaroš, Dunaegyháza ...a taktiež škola z rumunského Nadľaku.

 

Tohtoročná súťaž sa uskutočnila 28- 29. apríla 2015 v Komárne v Gymnáziu Hansa Selyeho s vyučovacím jazykom maďarským. V tomto roku sa konal už 19. ročník súťaže.

Prítomných pozdravila Marianna Csémy, zakladateľka súťaže a organizátorka podujatia a  riaditeľ gymnázia Imre Andruskó oficiálne otvoril súťaž.

 

Záštitu nad podujatím prevzali pán Peter Pellegrini predseda NR SR

 

Na slávnostnom otvorení sa zúčastnili aj vzácni hostia:

Ing. Peter Pellegrini – predseda NR SR

MUDr. Tibor Bastrnák – poslanec NR SR

Mgr. Vladimír Matejička – poslanec NR SR

Péter Vörös – poslanec NR SR

Doc. Ing. Milan Belica PhD. – predseda NSK

Ing. Helena Psotová – vedúca kancelárie riaditeľa Úradu NSK

JUDr. Miroslav Adamik – prednosta Okresného úradu v Komárne

PaedDr. Alžbeta Botorčeová – vedúca odboru vzdelávania a kultúry Úradu NSK

PaedDr. Ľubica Libová – vedúca metodicko-riadiaceho oddelenia OVK Úradu NSK

 

Podujatie sme usporiadali s medzinárodnou účasťou.

Okrem súťažiacich z Nitrianskeho a Banskobystrického kraja sa podujatia zúčastnili aj žiaci z Maďarska z deviatich  národnostných škôl s vyučovaním slovenčiny. / 35 žiakov / Budapešť Slovenský Komlóš, Pitvaros, Dunaegyháza, Dabas a Dabas- Sári atď .

Oni súťažili v osobitných kategóriách.

 

Krajské kolo

 1. kategória

 1. miesto: Roland Bangha – SJG Komárno

 2. miesto: Adrien Antal - Kat. spoj. s F. Fegyvernekiho, Šahy

 3. miesto: Gyürky Mátyás - ZŠ s VJM Ul. práce 24, KN


 

 1. kategória

 1. miesto: Roland Bangha – SJG Komárno

 2. miesto: Renáta Vargová – Diakovce

 3. miesto: Boglárka Vermesová – ZŠ Františka Rákócziho II. s VJM


 

 1. kategória

 1. miesto: Boglárka Csámpai – Jelenec

 2. miesto: Szekeres Máté Viktor – ZŠ s VJM Ul. práce 24, KN

 3. miesto: Komáromi Bence – ZŠ s VJM Gy. Juhásza, Levice


 

 1. ketegória

 1. miesto: Morvai Dávid – Vlčany

 2. miesto: Píri Viktória - Kat. spoj. š F. Fegyvernekiho, Šahy

 3. miesto: Králik Máté - ZŠ s VJM Ul. práce 24, KN

Cenu predsedu NSK získal: Roland Bangha.


 

Medzinárodné kolo


 

 1. kategória

 1. miesto: Kollár Norvin – Budapest

 2. miesto: Vida Stella Inez – Vértesszőlős

 3. miesto: Horváth Lilla – Jásd


 

 1. kategória

 1. miesto: Csuport Ákos – Kesztölc

 2. miesto: Nagy Eszter – Tótkomlós

 3. miest: Bajczer Csaba – Tótkomlós


 

 1. kategória

 1. miesto: Joóbová Zoé – Budapest

 2. miesto: Tamás Korinna – Budapest

 3. miesto: Suhajda József – Dabas


 

 1. kategória

 1. miesto: Bodolóczky Márk – Budapest

 2. miesto: Gács Attila – Budapest

 3. miesto: Gábor Podoba - Dabas

 

Celoslovenské kolo

 

 1. kategória

 1. miesto: Roland Bangha - SJG Komárno

 2. miesto: Natália Barkai - Gymnázium Tornaľa

 3. miesto: Adrien Antal - Kat. spoj. s F. Fegyvernekiho, Šahy


 

 1. kategória

 1. miesto: Roland Bangha - SJG Komárno

 2. miesto: Renáta Vargová - Diakovce

 3. miesto: Dávid Ostrihoň – Gymnázium M. Tompu, Rim. Sobota


 

 1. kategória

 1. miesto: Szekeres Máté Viktor – ZŠ s VJM Ul. práce 24, KN

 2. miesto: Boglárka Csámpai – Jelenec

 3. miest: Ildikó Házik – ZŠ M. Tompu, Rim. Sobota


 

 1. kategória

 1. miesto: Liliana Šimoňák - Gymnázium M. Tompu, Rim. Sobota

 2. miesto: Viktória Píri - Kat. spoj. s F. Fegyvernekiho, Šahy

 3. miesto: Barbara Burszki - Gymnázium M. Tompu, Rim. Sobota


 

Marianna Csémy, zakladateľka súťaže a hlavná organizátorka podujatia, Gymnázium H. Selyeho