Priemyslováci opäť na OPEN DAY v ZSE

Tradičným podujatím, ktorého sa na začiatku školského roku zúčastňujú naši študenti Strednej priemyselnej školy v Komárne, býva OPEN DAY ZSE v Bratislave. Nebolo tomu inak ani teraz. 11. septembra 2015 sa našich pätnásť žiakov pod vedením Ing. Františka Vargu a Ing. Jozefa Baráneka zúčastnili podujatí organizovaných v rámci tohto dňa.

Organizátori pod vedením marketingového manažéra Ing. Juraja Hudcovského sa tento rok zamerali na tretí ročník priemyselných škôl a teda aj spomedzi našich žiakov boli vybraní práve oni v nasledovnom zložení: III. G:Vince Bence Beke, Bence Ivanics, Peter Haulík, Viktor Kelko, Dávid Zakál. III. K: Patrik Címer, Viktor Dobrovocki, Levente Bálint Fóthi, Ákos Pécsi, Attila Gál. III. F: Ivan Hladký, Vojtech Kálazi, Dávid Korytár, Tomáš Pluhár, Patrik Kara.

Program dňa bol zameraný na spoluprácu so školami, premietanie filmov na rôzne odborné témy, venoval sa aj téme technik v akcii, otvoril aj problematiku drónov a v rámci tohto dňa boli ocenení aj vybratí pedagógovia, ako aj rôzne súťažné práce. Sprievodné aktivity dňa: exkurzia dispečing, súťaže: obliekanie postroja, vyderžaj pianier, energo rébusy, doťahovanie svoriek, kvíz energo povolaní a iné ako: zdvižná plošina, jazda na elektromobile /elektrotrojkolke, BOZP fúkanie do dragera a figuríny, termokamera, dróny – helikoptéry.

Naši žiaci sa samozrejme zapojili do všetkých súťaží a v najatraktívnejšej disciplíne Vyderžaj pianier /Vydrž držať dvojpólový dotyk s rukami na autotransformátore cez ochranný systém/ zvíťazil náš žiak Bence Ivanics z III.G s rekordom 152 voltov a obdržal za svoj úspech vecný dar ZSE. Touto cestou blahoželám horeuvedenému žiakovi za prvenstvo a ostatným žiakom by som sa chcel poďakovať za zodpovednú reprezentáciu našej školy, ako aj za vzorné správanie sa počas tejto exkurzie.

Ing. František Varga