Priemyslovka pozýva

 

Naša škola aj v tomto roku usporiada už tradičné Dni otvorených dverí, a to 22. až 24. októbra. V rámci tohto podujatia srdečne očakávame žiakov 8. a 9. ročníkov ZŠ, ctených rodičov a každého záujemcu.
Počas týchto dní našim návštevníkom poskytujeme informácie o jednotlivých študijných odboroch, o prijímacom konaní na školský rok 2016/2017 a o zmenách, ktoré sa uskutočnili v našom výučbovom programe  v minulých rokoch.
Návštevníci pod vedením našich pedagógov môžu absolvovať „okružnú cestu“ po škole a majú možnosť nahliadnuť do tried, odborných učební, laboratórií, dielní. Pripravili sme aj zaujímavú výstavu z prác našich žiakov.
Záujemcov očakávame počas trvania akcie od  8:30 do 13:00. V prípade záujmu prijímame návštevy aj v popoludňajších hodinách. Chceli by sme vyzdvihnúť, že aj počas posledného dňa, t.j. 24. októbra (v sobotu)  taktiež očakávame návštevníkov v uvedenom čase!

S radosťou privítame každého záujemcu počas Dní otvorených dverí 2015 v SPŠ v Komárne!