Príďte objaviť rieku počas Slnovratu na Dunaji

Už po tretí rok Dunaj spojí ľudí od Bratislavy až po Štúrovo. Organizácie, samosprávy a občianske komunity, ktoré okolo neho pôsobia, prichystali pre verejnosť recept, ako objaviť rieku. Dunaj je magnetom od nepamäti, tak ako každá veľká rieka. Okolo jeho brehov sa prelínajú rôznorodé aktivity, profesie a záujmy širokého spektra ľudí a spoločenstiev. Myšlienkou Slnovratu na Dunaji je predstaviť verejnosti tento zaujímavý svet a umožniť im zažiť ho na vlastnej koži.

Návštevníci a obyvatelia si budú môcť vyskúšať, čo to znamená pádlovať na kajaku alebo kanoe, skúsiť sa udržať na paddleboarde, zažiť domácku atmosféru vodáckych klubov, pozrieť sa na svoje mesto z paluby vyhliadkovej lode, zažiť hudbu, tanec a výtvarné umenie, obdivovať dunajských otužilcov, vyskúšať si vytrvalosť na bežeckých pretekoch, objavovať chránené územia, učiť sa od prírody, pozorovať večernú oblohu, s rodinu osláviť Deň detí atrakciami a súťažami pri vode a mnoho ďalšieho. Počas celého júna bude na programe tretieho ročníka iniciatívy 40 verejných podujatí, po celom slovenskom toku Dunaja ako aj na Malom Dunaji.

Do projektu sa opäť zapojilo niekoľko desiatok organizátorov, ktorí sa týmto pridali k myšlienkam otvorenosti, spolupráce a zdieľania spoločného územia Dunaja. Mnohí z usporiadateľov zorganizovali verejné podujatia špeciálne pre Slnovrat na Dunaji, iní sa so svojimi aktivitami k značke ochotne pridali. Na väčšinu podujatí je vstup zdarma. Kompletný program podujatí je na webovej stránke www.slnovratnadunaji.sk.

Špecialitou tohto ročníka je výtvarné dielo, na ktorom bude pracovať uznávaný slovenský umelec Tomáš Gabzdil Libertíny, pôsobiaci v Rotterdame – meste žijúcom riekou Rýn a rušným prístavom. Libertíny vystavuje svoje dielo v prestížnych zahraničných galériách a múzeách, svetové publikum oslovil hlavne svojím záujmom o vzťah prírody a človeka. Pri tvorbe sochárskych objektov využíva aj včelie spoločenstvá. V rámci Slnovratu na Dunaji vytvorí grafické dielo, inšpirované práve rôznymi podnetmi zo života na rieke, získanými od ľudí, ktorí na nej pôsobia, v tomto prípade od organizátorov podujatí.

Iniciátorom myšlienky je Stredoeurópska nadácia a jej nadačný program Dunajský fond. Na jeho pôde pracuje s nápadmi, zdrojmi a ochotou aktérov na rieke komunikovať v prospech skvalitňovania verejných priestorov a infraštruktúry okolo Dunaja. Viac o aktivitách Dunajského fondu nájdete na www.dunajskyfond.sk.

Tretí ročník iniciatívy podporili partneri spoločnosť Slovnaft, a.s., nadácia Green Foundation a Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., ako i partnerské mestá hl. mesto SR Bratislava, Komárno, Štúrovo, Šamorín, Kolárov a MČ Bratislava-Staré Mesto a mediálni partneri Bratislava Tourist Board, Citylife.sk, Fresh, Kukkonia, o.z., in.ba, Dunajskostredský hlásnik/Dunaszerdahelyi, Dunajskostredská televízia, Új Nö a OOCR Podunajsko/Dunamente.

Za podporu ďakujeme.