Prvýkrát pripravujú veľkolepé netradičné 120-hodinové rybárske preteky

 

Začiatkom júla sa budú konať v našom meste rybárske preteky pod názvom 1. MM Apáli Carp Cup. Ide o preteky v love rýb udicou na boilies. Ako sa zrodil tento nápad, o ťažkostiach počas organizovania, ako aj o iných zaujímavostiach som sa rozprával s hlavným organizátorom Norbertom TOMOM.


Kedy a ako sa zrodil nápad zorganizovať takéto preteky?


Už dávnejšie, asi tak pred 6 až 7 rokmi sme sa rozprávali s kolegami, že by už bolo treba zorganizovať nejaké veľké preteky. Nakoľko aj ja a väčšina z organizátorov sme športoví rybári a niektorí z nás už skúsili čaro takýchto pretekov, zrodil sa plán, že pri tradičných pretekoch, ktoré sa konajú na začiatku sezóny, by bolo treba spraviť niečo väčšie a využiť naše krásne Mŕtve rameno Váhu na kraji mesta. A tak prišiel rok 2015, kedy sme sa rozhodli, že je tu čas a treba tie preteky zorganizovať. A tak sme začali s prípravami na preteky. Najprv sme museli vyžiadať povolenie od obhospodarovateľa rybárskeho revíru, teda od Mestskej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu v Komárne, nakoľko táto organizácia je zodpovedná za výkon rybárskeho práva v tomto revíri. Až potom sme mohli dohodnúť podmienky a mohli sme začať so samotným organizovaním pretekov. Po získaní potrebných povolení sme mohli určiť samotnú pretekársku trať, rozdelenie jednotlivých sektorov, počet družstiev, podmienky lovu, reklamu, v neposlednom rade ceny a všetky drobné, ale niekedy veľmi potrebné veci.


Uviedol si počet družstiev. To znamená, že na týchto pretekoch to bude inak ako doteraz sme boli zvyknutí?


Áno. Budú to dvojčlenné družstvá spoločne s jedným pomocníkom, ktorý bude plnohodnotným členom tímu. Tieto preteky budú čisto preteky družstiev. Samotné preteky sa budú konať 30. júna od 12. hodiny do 5. júla do 12. hodiny, takže celkom pretekári budú mať až 120 hodín na to, aby mohli ukázať svoju zručnosť a šikovnosť. Toto obdobie sme si vybrali preto, lebo podľa platných zákonov na Slovensku možno loviť len od 1. júla nonstop. Každé družstvo môže používať maximálne 4 prúty. Bodovanou rybou bude len kapor a amur, obidva druhy od 3 kg. Každá bodovaná ryba bude rozhodcami a pomocníkmi odvážená, zdokumentovaná a po ošetrení vrátená späť do vody. Samotná trať bude rozdelená na dva sektory, jedným je na západnej strane nanovo vybudovaná relaxačná plocha a druhým bude východná strana jazera po celej dĺžke. Účastníkom bude zabezpečená možnosť využívania sociálnych zariadení, ako sprcha a toalety, ktoré budú rozmiestnené po trati.


Takéto preteky aj stoja niečo, majú veľký vplyv na rozpočet prihlásených rybárov. Ako sa možno prihlásiť, koľko stojí štartovné a aké ceny čakajú víťazov?


Ako som už spomínal, sme športoví rybári. Dbáme na šetrné zaobchádzanie s ulovenou rybou. Je to naše prvotné poslanie, inak by tí športoví rybári, ktorí prídu po nás, už nemali čo chytiť. Na preteky sa treba zaregistrovať a zaplatiť štartovné 150 eur za družstvo. Organizátori, aj s prihliadnutím na rozlohu pretekárskej trate, môžu prijať maximálne 25 družstiev. To znamená, že prvých 25 družstiev, ktoré sa zaregistrujú a zaplatia štartovné, sa dostane na štartovnú listinu. Zároveň na tejto listine sa ocitnú ešte dve družstvá, ktoré budú náhradníkmi pre prípad, že by niektoré družstvo vypadlo do začiatku pretekov. Aké ceny čakajú víťazov? Na túto otázku by som odpovedal len toľko, že celková hodnota peňažných a vecných cien je až 5 000 eur.


Celková hodnota cien 5-tisíc eur? Toto je možné len vtedy, ak sú aj sponzori...


Áno, presne tak! Bohužiaľ, dnešná ekonomická situácia je taká aká je, ale nájdu sa ešte ľudia, ktorí sú odhodlaní obetovať nejakú tú čiastku na takéto podujatia. Nechcel by som uraziť ani jedného z našich sponzorov, preto by som ich ani nemenoval po jednom, aby som náhodou nevynechal niekoho. Sú takí, ktorí poskytujú finančnú, iní materiálnu pomoc. Tu by som chcel podotknúť, že sme požiadali aj vedenie mesta Komárna o spoluprácu a o pomoc, avšak do času tohto rozhovoru ešte nebolo rozhodnuté vo veci na zastupiteľstve mesta, ešte nepoznáme výsledok.


Spomínal si, že rozhodcovia, pomocníci, atď. Ako je to s nimi na týchto pretekoch? A keď sme už u rozhodcov, kedy a kde bude vyhodnotenie týchto netradičných pretekov?


Ako na každých pretekoch, tak aj tu bude rozhodcovský zbor pod vedením hlavného rozhodcu. Budú im pomáhať dobrovoľníci. Rozhodcovia a ich pomocníci, podľa predbežných plánov, budú každé ráno a každý večer vykonávať váženie úlovkov. V prípade nepriaznivého počasia (vysoké denné a nočné teploty, bezvetrie, atď.), z dôvodu šetrného zaobchádzania s úlovkami a podľa množstva úlovkov, budú samozrejme k dispozícií počas celého dňa aj v noci. Ale tu musím  pripomenúť, že každý člen organizačného výboru, rozhodcovského zboru ako aj pomocníci budú vykonávať svoju prácu bez nároku na honorár, teda dobrovoľne a zadarmo. Vyhodnotenie máme naplánované na 5. júl o 15. hodine, miesto ešte spresníme podľa toho, aké bude počasie a iné okolnosti.
 


Zhováral sa Attila Fuisz