Pôstna krabička pre Afriku

 

Vstupujeme do pôstneho obdobia, ktoré Slovenská katolícka charita (SKCH) už po piatykrát využíva na to, aby v tomto čase  prípravy na slávenie Veľkej noci medzi ľuďmi šírila aj myšlienku solidarity a pomoci núdznym. Preto pripravila ďalší ročník kampane Pôstna krabička pre Afriku zameranú na pomoc krajinám subsaharskej Afriky, najmä pre Ugandu, a získanie finančných zdrojov na svoje rozvojové projekty v tejto krajine.


Vďaka darcom z celého Slovenska sa za uplynulé roky SKCH v Ugande podarilo vybudovať Centrum Nepoškvrneného Srdca Panny Márie. V roku 2013 SKCH v blízkosti centra postavila škôlku, ktorú dnes navštevuje 63 detí z dedinky Unna. Pod dohľadom učiteliek sa pripravujú na školskú dochádzku a ich rodičia môžu pracovať bez strachu, čo ich deti práve robia. Sieť štátnych škôlok v Ugande neexistuje, projekt SKCH je preto výnimočný a podarilo sa mu ešte viac prepojiť miestnu komunitu s centrom SKCH. Centrum je navyše partnerom projektu SKCH Adopcia na diaľku®, vďaka čomu slovenskí adoptívni darcovia podporujú takmer 260 detí.


Pôstna krabička pre Afriku vyzbierala v roku 2015 takmer 140 tisíc eur. Vďaka darcom sa tento rok Centrum rozrástlo o nových obyvateľov, HIV pozitívnych chlapcov, ktorí súrne potrebujú našu pomoc. SKCH podporila projekt sestier Pallotínok v Rwande a zlepšila životné podmienky najchudobnejších ľudí v meste Kibeho. Z prostriedkov zbierky bolo dokončené zdravotné stredisko a financovaná sa terénna sociálna práca zameraná na zabezpečenie živobytia a zlepšenie podmienok na bývanie miestnych rodín. V Ugande sa SKCH podarilo postaviť ošetrovňu aj s lôžkovou časťou a prijať viac detí do dokončeného domu pre HIV pozitívnych chlapcov. Centrum v Ugande tak dnes pomáha rôznymi spôsobmi viac ako 360–tim deťom.


Činnosť SKCH v Afrike je možná len vďaka obetavosti slovenských darcov, keďže Uganda nepatrí medzi prioritné krajiny našej vlády, do ktorých prúdi oficiálna rozvojová pomoc. Mesto Komárno týmto pomáha šíriť posolstvo Pôstnej krabičky pre Afriku a zároveň otvára cestu pre nových darcov a podporovateľov. Ich pôstne dary pomôžu SKCH prevádzkovať centrum aj v najbližšom období, prijímať doň viac detí a podporovať vzdelanie a zdravie iných detí v oblastiach subsaharskej Afriky.


Viac informácií o kampani nájdete na www.postnakrabicka.sk