Rekonštrukcia Župného domu pokračuje

V tretej etape pokračuje renovácia jednej z hlavných budov mesta. Rekonštrukčné práce na fasáde a oplotení, vrátane reštaurátorských prác na dominantnej budove Župnej ulice, budú pokračovať až do októbra.

Obnova Župého domu z mestských prostriedkov začala v roku 2015, samospráva na to vyčlenila 53 tisíc eur. O rok neskôr už zastupiteľstvo na tento účel schválilo 95 tisíc eur. V minulom roku bola dokončená úplná rekonštrukcia interiéru prízemia za ďalších 30 000 eur. Pred dvoma rokmi bolo zrekonštruované impozantné priečelie budovy za 70 tisíc eur a pred rokom bol zreštaurovaný zvyšok fasády orientovanej do ulice za 104 tisíc eur.
 

– Práce teraz pokračujú ďalšími časťami a bude renovovaný aj plot – a to všetko za 142 tisíc eur. Práce pokračujú do októbra, – uviedol viceprimátor Béla Keszegh. – Dôležité je nielen to, že bude postupne zrekonštruované toto pôsobivé architektonické dedičstvo, ale najmä to, že celá budova je prenajatá a využívaná.  Vlani bola obnovená cesta vedúca popri budove zo strany parku a čoskoro dostanú nový šat aj priľahlé chodníky, budú  vydláždené zámkovou dlažbou – dodal ​​Béla Keszegh.

Fasádu budovy rovnako ako vlani, aj v tomto roku, opravuje spoločnosť Renon, s.r.o. Vzhľadom na to, že ide o kultúrnu pamiatku, práce organizuje reštaurátor Ondrej  Csütörtöki.
Komárňanský Župný dom bol postavený v roku 1798 v neskorom barokovom štýle. Jeho prvá prestavba bola realizovaná v roku 1813, pribudli naň prvky klasicistickej architektúry. Svoju súčasnú podobu nadobudol v 80-tych rokoch 19. storočia.

dm