Richard Kardhordó (PO KomKo Komárno) s úspechom na Majstrovstvách SR v plávaní

V dňoch 10. a 12. júna sa v otvorenom 50-metrovom bazéne v Štúrove konalo vrcholné podujatie pre vekovú kategóriu 13-14 roč. plavcov, ktorým boli Letné Majstrovstvá Slovenskej republiky v plávaní.

Náš Plavecký oddiel KomKo Komárno v konkurencii 242 plavcov z rekordných 50 oddielov – klubov z celého Slovenska v náročných poveternostných podmienkach (niekoľkokrát prerušené preteky) mimoriadne úspešne reprezentoval 13-ročný plavec Richard Kardhordó. V oboch prsiarských disciplínach si vybojoval 2-krát bronzovú medailu, 100 metrov časom 1:17,27 a 200 metrov časom 2:48,87. V disciplíne 200 metrov voľný spôsob obsadil 6.miesto a na 50 metrov voľný spôsob skončil na 16-tom mieste. Vo všetkých štartoch si okrem toho zaplával svoje osobné rekordy v 50- metrovom bazéne.

Medailovú žatvu Plaveckého oddielu KomKo Komárno v letnej sezóne 2016 teda rozšíril na počet 12 medailii z vrcholného podujatia. K príkladnej reprezentácii PO KomKo Komárno a mesta Komárno úprimne blahoželáme!