Rokovalo zastupiteľstvo

Vo štvrtok 14. apríla sa konalo mimoriadne zasadnutie zastupiteľstva nášho mesta. Poslanci prerokovali štvorbodový program. Na úvod sa venovali apelácii z prokuratúry, v prítomnosti okresnej prokurátorky Dr. Kataríny Purkartovej. Poslanci vzali na vedomie protest prokuratúry, vyhoveli mu a zrušili rozhodnutie o predaji pozemkov v mestskej časti Harčáš, ktoré bolo prijaté vlani v apríli.


Ondrej Gajdáč, mestský nezávislý poslanec: „Po roku ktosi, čo ešte doteraz sa nevie, kto, dal podnet na prokuratúru. Prokuratúra vyjadrila názor, že podľa nich toto nebolo celkom v súlade so zákonom. Naopak, ja osobne, na základe vyjadrenia viacerých právnikov, si myslím – a nielen ja -, že mestské zastupiteľstvo zákon neporušilo. Je to v právnej rovine celé v súčasnosti, žiaľ, pretože tá rovina vecná je tá, že my sme predali podnikateľovi pozemok, a po roku ho zoberieme.“


Margit Keszegh, mestská poslankyňa, Komárňanská nezávislá skupina: „Viacerí poslanci upozornili na to, že sme prisahali, že budeme mestský majetok zveľaďovať a chrániť. Zo zákona je to naša povinnosť a osobne som o tom presvedčená, že ak prokurátor písomne vyhlási, že rozhodnutie je protizákonné, tak to musíme brať vážne.“


Béla Szabó, mestský poslanec, SMK: „Aj toto je jedna veľmi dlhá záležitosť, na ktorú zastupiteľstvo odhlasovalo konečnú bodku tým, že odobrilo protest prokuratúry.“


Imre Andruskó, mestský poslanec, Most-Híd: „S protestom sa v plnej miere nestotožňujeme. Je to zaujímavá téma, podľa nás to mal pán primátor vlani vetovať. V prípade, ak právnici mesta mali pocit, že sa zrodilo nezákonné, alebo pre mesto nevýhodné rozhodnutie, pán primátor má 10 dní na to, aby mesto ochránil a nedostal by sa do takej situácie, že podnikateľ začne nejakú činnosť, uplynie rok a neviem posúdiť, čo bude z toho, ale pravdepodobne sa bude s mestom súdiť, bude chcieť späť kúpnu cenu.“


Poslanci rozhodli aj o tom, že sa bude predávať mobilná tribúna, ktorá je vo vlastníctve Comorra Servisu.


Béla Szabó, mestský poslanec, SMK: „Nevyužívaná mobilná tribúna sa stala prebytočným majetkom, ktorý sme ponúkli na predaj. Túto myšlienku odobrila aj komisia, teda bude vypísaná obchodná súťaž.“


Margit Keszegh, mestská poslankyňa, Komárňanská nezávislá skupina: „Tribúna bola zakúpená ešte v roku 2010 prostredníctvom verejnej súťaže, avšak technická časť nebola úplne premyslená, preto je tribúna v mestskej športovej hale nevyužiteľná. A tak z dôvodu, aby táto hnuteľnosť úplne nestratila na cene, pokúsime sa ju predať cestou výberového konania.“


Zastupiteľstvo prerokovalo i schválilo návrh na zvýšenie množstva separovaného odpadu a v rámci toho aj spoluúčasť mesta.


Béla Szabó, mestský poslanec, SMK: „Mesto sa chce uchádzať o financie z operatívneho programu ministerstva životného prostredia, ktoré sa dotýka selektívneho zberu odpadu  a získať 247–tisíc eurovú podporu na tento účel.“


Margit Keszegh, mestská poslankyňa, Komárňanská nezávislá skupina: „Je to konkurzný materiál, ktorý je potrebné podať na konkrétny termín. Napriek tomu, že sa vynorili určité otázky, zastupiteľstvo nakoniec zámer schválilo.“


Ondrej Gajdáč, mestský poslanec, nezávislý: „Zastupiteľstvo schválilo 12,5 tisíc eur ako 5-percentný príspevok mesta. Žiaľ, tu treba povedať, že už v krátkej minulosti – pred niekoľkými týždňami – neboli hodnotené projekty, ktoré základné školy dali žiadosť na príspevky na rekonštrukciu telocviční, pretože mesto je na zozname nelegálnych zamestnávateľov. Je to niekoľko prípadov ešte z roku 2014. Sú to banálne prípady, ale zákon je taký.“


Imre Andruskó, mestský poslanec, Most-Híd: „Dozvedeli sme sa, že na webovej stránke Úradu práce, je pravdou, že to ešte nie je právoplatné, figuruje mesto na čiernej listine. Je to nebezpečné pre to, že ak zostaneme na tejto listine, tak sa mesto v nadchádzajúcich piatich rokoch nemôže uchádzať o žiadne granty. Všetky žiadosti, ktoré sa dotýkajú grantov a zabezpečujú mestu zdroje z vonka, či už z Európskej únie, alebo akýchkoľvek iných zdrojov, maximálne podporujeme a tešíme sa, že sme odobrili takýto grant aj na rozšírenie separácie  odpadu, o ktorý sa budeme uchádzať a maximálne podporujeme aj finančnú spoluúčasť zo strany mesta.“


Na záver približne 5-hodinového rokovania poslanci hovorili aj o vete primátora, ktorým zastavil predaj pozemku z dôvodu procesnej chyby. Zastupiteľstvo veto prijalo a vo veci odobrilo nové rozhodnutie.